Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Подготовка на основата

В раздел подготовка на основата можете да намерите информация за различните подходи, правилната технология и подходящите продукти за подготовка на основата в зависимост от типа й.

Нездрава основа

Нездрава основа

Нездравата основа с ронливи или подкожушени участъци няма достатъчна механична здравина, за да се гарантира дълготрайността на топлоизолационната система. Поправката на вече положена топлоизолация е скъпа и трудоемка.

Замърсена основа

Замърсена основа

Замърсявания на фасадата като сажди, мазни петна, следи от мръсни води и др. значително намаляват силата на залепяне между основата и лепилния слой.

Неравна основа

Неравна основа

При неравна основа е неизбежно полагането на по-дебел слой лепило за компенсиране на неравностите. Това води до висок разход на материали и крие рискове от напукване или намаляване силата на залепяне. Максималната дебелина на лепилния слой е означена на опаковката на лепилото. Неравностите се компенсират с различни дебелини EPS

Дупки в зидарията

Наличието на дупки или кухини в основата, върху която се полага топлоизолация, намалява контактната повърхност на лепилото и силата на залепяне.

Основи с отлагане на соли

Основи с отлагане на соли

Полагането на топлоизолация върху засолена зидария води до лош контакт на лепилната смес с основата и намалява здравината и механичната устойчивост на системата.

Органични замърсявания

Органични замърсявания

Наличието на мухъл, плесени, водорасли, гъбички и др. микроорганизми върху основата намалява силно адхезионната способност на лепилната смес и скъсява експлоатационния период на топлоизолацията.

Състоянието и доброто функциониране на топлоизолационните системи зависят от състоянието на основата, върху която са положени. Преди полагането на топлоизолационната система диагностицирайте и при необходимост поправете основата. Това ще Ви осигури оптимален разход на материали и дълга и безпроблемна експлоатация.

Диагностика и планиране

Диагностика и планиране

Диагностицирайте състоянието на основата. Отстранете малка част от ма¬зилката, за да добиете представа за състоянието й в дълбочина. При необ¬ходимост поправете основата и изча¬кайте пълното изсъхване на корекциите.

Почистване

Почистване

Замърсявания в основата от сажди, мазни петна, прах и др. се отстранят с пароструйка и подходящи почистващи препарати. Подкожушени участъци се отстраняват до здрава основа. Участъци със засоляване се отстраняват механично на сухо, с метална четка.

Отстраняване на микроорганизми

Отстраняване на микроорганизми

При наличие на микроорганизми (гъ¬бички, мухъл, плесени и т.н.) използвайте препарата weber G610, за да ги отстраните и да предотвратите бъдещото им развитие.

Отстраняване на стари покрития

Отстраняване на стари покрития

Стари бои или мазилки с недостатъчна товароносимост се отстраняват с препара¬та weber Е703.

Възстановяване на липсващи участъци

Възстановяване на липсващи участъци

Основи от здрави стари мазилки грундирайте с weber Р61-Грунд. Всички дупки и неравности запълнете с weber 201P Хастарна мазилка, приготвена с предварително разреден с вода weber H-Грунд в съотношение 4:1.