Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Правилното решение

Как да изберем най-подходящата мазилка?

При разработването на серията пастообразни мазилки weber.pas се водихме от желанието да помогнем на клиентите си най-лесно да подберат правилната мазилка за тяхната сграда. За определяне на най-подходящата мазилка имат значение характеристиките на сградата (например дали има строителна влага, очаква ли се да сляга, какви са температурните амплитуди, и др.), които се определят по три показателя:

• Дали сградата е стара или нова
• Какви са особеностите на сградата - размер, архитектура, употреба
Къде се намира сградата

Особености от вида на сградата

Размер на сградата: размерът на сградата определя на какви натоварвания е подложена мазилката. Колкото е по-голяма една сграда, толкова повече нарастват различните натоварвания в нея. Например силата на вятъра във височина се засилва до такава степен, че се налага допълнително механично укрепване на самата топлоизолационна система. Естествено, тези сили влияят и на самата мазилка.

Сложност на архитектурните форми: колкото по-сложна и изпъстрена с детайли и орнаментика е една сграда, толкова повече предпоставки за възникване на евентуални проблеми има.

Предназначение на сградата: натоварването на сградата се определя и от предназначението й. Например една промишлена сграда може да е подложена на рискови фактори, предвид трафика на тежки машини, работещи в нея. В една семейна къща натоварванията са съвсем различни, като удари от детските игри с топка.

Къде се намира сградата?

Планински регион:

Този регион се характеризира с по-суров климат, големи температурни амплитуди, както и многократно повтарящи се цикли на замръзване-размразяване. Това води до големи линейни разширения, с които мазилката трябва да се справи.

Морски регион:

Характерна за този регион е постоянната висока влажност на въздуха. Това е предпоставка за развитието на микроорганизми.

Градски условия:

Като жители на градовете ние сме свикнали с тях и не ги възприемаме като места със сурови условия. От гледна точка на мазилките, градовете наистина са такива - голямото замърсяване на въздуха влияе съществено и върху мазилките, като не само нарушава естетическия им вид, но и е химически агресивно, следствие на автомобилните газове и техните съставки.

Извънградски условия:

Предизвикателствата в този случай са свързани с високата вероятност от обилна растителност, повишената влажност и резки температурни промени. Тези фактори са предпоставка за развитието на микроорганизми, и поставят изискването мазилката да бъде еластична.

Индустриални региони:

Индустриалните зони се свързват с повишен трафик на превозни средства, както и неблагоприятни условия, създавани от работата на машините в самите сгради.

Изберете правилната мазилка

Сега, когато вече определиxте за каква сграда Ви трябва мазилка, използвайте нашия продуктов селектор или разгледайте продуктовите ни предложения от новата серия weber.pas

Ако имате нужда от помощ при избора на правилното решение: