Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.ton ExtraClean

weber.ton ExtraClean
weber.ton ExtraClean

Предимства на продукта

 • Добро сцепление с основата
 • Силно паропропусклива
 • Висока покривна способност
 • Особено подходяща за минерални основи

weber.ton ExtraClean е фасадна боя, служеща за крайно декоративно и защитно покритие за фасади на нови и стари сгради. Има много добро сцепление към основата, много добра износоустойчивост и повишена паропропускливост. Подходящи основи: мазилки, бетон, газобетон.

Информация за продукта

Използва се за

 • Външна и вътрешна употреба
 • Крайно покритие на нови сгради
 • Реновиране на стари фасади

Описание

Готова за употреба фасадна боя с високо сцепление към основата

Технически данни

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Плътност

1550 kg/m3

Коефициент на съпротивление на паропреминаване (μ)

50

Коефициент на водопоглъщане

0,1 kg/m2 √h

Якост на сцепление
към основата

> 0,2 N/mm2

Разходна норма

 • 0,4 - 0,5 kg/m2 за двукратно боядисване.

 

 

 

Опаковка

 • Пластмасови кофи 8 / 25 kg
 • Палет 480 / 600 kg

Съхранение и годност

Да се съхранява при следните условия:

 • В добре затворена оригинална опаковка
 • В закрити помещения, защитени от влага и вода
 • Да се предпазва от силно слънце и високи температури
 • Да се пази от замръзване и огън
 • При транспорт укрепете и фолирайте палетите
 • Годност 1 година

код на продукта

 • 055C
 • 053C

ЦВЕТОВЕ

218 стандартни цвята според мострения каталог на weber “Color Spectrum”, възможно е тониране на боята и в други цветове.

Инструкции за полагане

Важно

 • Не полагайте върху стари силиконови, полимерни или дисперсни покрития
 • Нанасяйте обилно
 • Полагайте върху сухи основи

Изисквания при полагане

Да се боядисва при температури от +5° С до +25° С. По време на работа повърхността трябва да се предпазва от силно слънчево греене и дъжд.

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде здрава, суха, с добра носимоспособност и без пукнатини. Предварително се отстраняват всякакви остатъци от стари бои, кофражни масла, омазнени участъци и други замърсявания. Преди нанасяне на боята основата трябва да е добре изсъхнала.

Нови минерални основи се грундират с 1 част weber.ton Силикатна боя + 0,5 до 1 част weber P61 Грунд, предварително разреден с вода при съотношение 1:1. За покривен слой разредете weber.ton ExtraClean с около 5 - 10% вода.

Стари минерални основи се грундират с weber P61 Грунд, предварително разреден в съотношение 1:1 с вода. За покривен слой разредете weber.ton ExtraClean с около 10 - 20% вода.

Инструкции за полагане

Инструкции за полагане
 1. Преди боядисване на стара фасада основата трябва да се почисти, след което се изплаква с чиста вода. Ако има неравности и/или пукнатини по старата мазилка, тя се възстановява с weber.san саниращи мазилки.
 2. Основата трябва да е равна и с хомогенна структура.
 3. При стари мазилки е необходимо предварително грундиране с weber P61 Грунд. За изсъхване на грунда са необходими около 12 часа в зависимост от атмосферните условия.
 4. Оптималната работна гъстота на боята се постига чрез добавяне на 5 - 10% чиста вода или на weber P61 Грунд, който предварително се разрежда с вода в съотношение 1:1.
 5. Обикновено са достатъчни 1 слой грунд и 1 покривен слой боя.

Необходими инструменти

 • Бояджийска четка
 • Бояджийски валяк (мече)
 • Бояджийски пистолет