Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pas ActiveAir

weber.pas ActiveAir
weber.pas ActiveAir

Ново

Предимства на продукта

weber.pas ActiveAir:

 

 • Не задържа замърсявания
 • Силно еластична
 • Подходяща за високи сгради 

 

 

weber.pas ActiveAir е готова за полагане пастообразна тънкослойна мазилка. Използва се за защитно и декоративно покритие при ремонт на стари фасади и завършване на нови фасади. weber.pas ActiveAir е особено подходяща за високи сгради, както и за сгради в индустриални и замърсени региони. Може да се използва като крайно покритие за webertherm топлоизолационна система.

Информация

Описание

Готова за полагане пастообразна тънкослойна мазилка. Използва се за защитно и декоративно покритие на стари и нови фасади. Компонент от топлоизолационните системи weber.therm.

Използва се за

 • Високи сгради
 • Индустриални замърсени региони

Технически данни

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Стандарт

БДС EN 15824, 2009

Реакция на огън

A2

Опасни вещества

NPD

Паропропускливост

NPD

Абсорбция на вода

NPD

Адхезия ≥ 0,1 MPa

Разходна норма

Драскана структура

1,5 mm

2,4 - 2,7 kg/m2

2,0 mm

2,9 - 3,2 kg/m2

Влачена структура

2,0 mm

2,6 - 2,9 kg/m2

3,0 mm

3,9 - 4,2 kg/m2

Грунд

0,1-0,2 kg/m2

Опаковка

 • Пластмасова кофа 25 kg
 • Палет 600 kg

Съхранение и годност

12 месеца, считано от датата на производство в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи складови помещения при температура от +5 до +25 C°. Да се пази от замръзване.

Код на продукта

 • C952
 • C852
 • C652
 • C352

Продуктова документация

Техническа карта на продукта

Изпратете или изтеглете документацията

Можете да изпратите документацията по имейл или да я изтеглите.

Инструкции за полагане

Важно

 • Смесвайте няколко кофи наведнъж
 • Структурирайте мазилката “мокро в мокро”
 • Предпазвайте от замръзване 24 часа след нанасяне

Изисквания при полагане

Да се работи при температури от +5° С до +25° С. По време на работа мазилката да се предпазва от силно слънчево греене и дъжд. Прясната мазилка да се пази от замръзване в продължение на 24 часа. Да не се използва повторно замърсен материал.

Подготовка на основата

Основата трябва да е с добра носеща способност, твърда, суха, без замърсявания и ронливи слоеве. Процесите на слягане при нови сгради да са затихнали, Преди нанасяне повърността задължително се грундира с weber.pas грунд.

Инструкции за полагане

Инструкции за полагане
 1. При ремонт от основата да се отстранят всички несвързани, лесно отделящи се от мазилката части и остатъци от боя. Почистената стара мазилка се изкърпва, като новата мазилка трябва да има еднаква твърдост и структура със старата. Грубата основна мазилка може да се изглади с изравняваща мазилка weber.san.
 2. 48 часа преди нанасяне на силиконовата мазилка основата да се намаже еднократно и обилно с weber.pas Грунд.
 3. Преди употреба се разбърква едновременно съдържанието на няколко кофи. При възможност забъркайте количеството за цялата фасада.
 4. Силиконовата мазилка се нанася с неръждаема стоманена маламашка и веднага се структурира. Дебелината на пласта се определя от големината на съдържащите се в разтвора зърна.
 5. По-груба структура може да се постигне с маламашка, чиято основа е от корк или стиропор. Пердаши се само влажен материал.
 6. За оформяне на декоративни елементи е необходимо отделните участъци да се оградят чрез облепване с хартиена самозалепваща лента. След нанасяне на единия цвят мазилка лентата веднага се отстранява. След изсъхване по контурите на вече измазания участък се залепва защитна лента и се полага следващият цвят мазилка, като се внимава да не се зацапат вече готовите повърхности.

Необходими инструменти

 • Миксер или електрическа бъркалка
 • Мистрия от неръждаема стомана
 • Маламашка от неръждаема стомана
 • Пластмасова пердашка
 • Пердашка с основа от корк
 • Пердашка с основа от стиропор
 • Защитна лента
 • Съдовете и инструментите се измиват с вода веднага след употреба