Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pas Clima

weber.pas Clima
weber.pas Clima

Предимства на продукта

 • Механично устойчива
 • Силно еластична
 • Защита от микроорганизми

weber.pas Clima е готова за полагане пастообразна тънкослойна мазилка. Използва се за защитно и декоративно покритие при ремонт на стари фасади и завършване на нови фасади. Особено подходяща е за къщи и жилищни сгради, както и за сгради във влажен климат и обилна растителност. Поддържа фасадата чиста и без микроорганизми, като разстила бързо капките и така фасадата изсъхва по-бързо. weber.pas Clima може да се използва като крайно покритие за webertherm топлоизолационна система.

Информация

Предназначение

Готова за полагане висококачествена, хидрофилна тънкослойна мазилка за оформяне на защитни и декоративни крайни покрития на стари и нови сгради, както и за естетическо оформяне на вътрешни повърхности. Компонент от Топлоизолационна система weber.therm Ultra Clima.

Особено подходяща за

 • Къщи и жилищни сгради
 • Влажен климат
 • Райони с обилна растителност

Технически данни

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Стандарт

БДС EN 15824: 2009

Реакция на огън

А2-s1, d0

Опасни вещества

Няма наличие на опасни вещества (виж ИЛБ)

Паропроницаемост

V1

Адхезия

> 0,3 N/mm2

Абсорбция на водаW2

Дълготрайност

коефициент на водопропускливост по EN 1062-3

<0.5 kg/(m2h0,5)

ТоплопроводимостNPD

Разходна норма

Драскана структура

1,5 mm2,4 - 2,7 kg/m2

2,0 mm

2,9 - 3,2 kg/m2

3,0 mm

4,5 - 4,7 kg/m2

Влачена структура

2,0 mm

2,6 - 2,9 kg/m2

3,0 mm

4,5 - 4,7 kg/m2

Опаковка

 • Пластмасова бака 25 kg
 • Палет 600 kg

Съхранение и годност

Да се съхранява при следните условия:

 • В добре затворена оригинална опаковка
 • В закрити помещения, защитени от влага и вода
 • Да се предпазва от силно слънце и високи температури
 • Да се пази от замръзване и огън
 • При транспорт укрепете и фолирайте палетите
 • Годност 1 година

Код на продукта

 • R960
 • R860
 • R760
 • R460
 • R360

Продуктова документация

Техническа карта на продукта

Изпратете или изтеглете документацията

Можете да изпратите документацията по имейл или да я изтеглите.

Инструкции за полагане

Важно

 • Смесвайте няколко кофи наведнъж
 • Структурирайте мазилката “мокро в мокро”
 • Предпазвайте от замръзване 24 часа след нанасяне

Изисквания при полагане

Да се полага при температура на въздуха между +5° С и +25° С. Нанесеният материал да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване 24 часа след полагането. Да не се използва повторно замърсен материал.

Подготовка на основата

Основата трябва да е с добра носеща способност, твърда, суха, без замърсявания и ронливи слоеве. Процесите на слягане при нови сгради да са затихнали. Преди нанасяне повърхността задължително се грундира с weber.pas Грунд.

Инструкции за полагане

Инструкции за полагане
 1. При ремонт от основата да се отстранят всички несвързани, лесно отделящи се от мазилката части и остатъци от боя. Почистената стара мазилка се изкърпва, като новата мазилка трябва да има еднаква твърдост и структура със старата.
 2. Два дни преди нанасяне на мазилката основата да се грундира еднократно и обилно с weber.pas Грунд за тънкослойна мазилка.
 3. Преди употреба разбъркайте едновременно в няколко кофи количеството за цялата фасада.
 4. Мазилката се нанася с неръждаема стоманена маламашка и веднага се структурира.
 5. По-груба структура може да се постигне с маламашка, чиято основа е от корк или стиропор. Пердаши се само влажен материал.
 6. За оформяне на декоративни елементи е необходимо отделните участъци да се оградят чрез облепване с хартиена самозалепваща лента. След нанасяне на единия цвят мазилка лентата веднага се отстранява. След изсъхване по контурите на вече намазания участък се залепва защитна лента и се полага следващият цвят мазилка, като се внимава да не се зацапат вече готовите повърхности.

Необходими инструменти

 • Миксер или електрическа бъркалка
 • Мистрия от неръждаема стомана
 • Маламашка от неръждаема стомана
 • Пластмасова пердашка
 • Пердашка с основа от корк
 • Пердашка с основа от стиропор
 • Защитна лента
 • Съдовете и инструментите трябва да се почистят с вода веднага след употреба