Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber P61 Грунд

weber P61 Грунд
weber P61 Грунд

Предимства на продукта

 • Голяма дълбочина на проникване
 • Силно заздравява основата
 • Изравнява попивателната способност

weber P61 Грунд е грунд при ремонт на фасада за заздравяване на основи от стари мазилки или повърхности, обработени с пясъчна струя. Санира фасадата, като прониква дълбоко в основата, заздравява я и я прави пригодна за последващо нанасяне на weber.ton фасадни бои, както и за полагане на weber.san саниращи и weber.pas тънкослойни мазилки. Само за външна употреба.

Информация за продукта

Използва се за

 • Външна употреба
 • Заздравяване на основата
 • Саниране на фасади

Описание

Заздравяващ грунд за ронливи основи.

Предназначение

Грунд за заздравяване на основи от стари мазилки или повърхности, обработени с пясъчна струя. Санира фасадата, като прониква дълбоко в основата, заздравява я и я прави пригодна за последващо нанасяне на weber.ton фасадни бои, както и за полагане на weber.san саниращи и weber.pas тънкослойни мазилки. Само за външна употреба.

Разходна норма

Около 0,200 - 0,400 kg/m2.

Опаковка

 • Туба 5 l

Съхранение и годност

Да се съхранява при следните условия:

 • В добре затворена оригинална опаковка
 • В закрити помещения, защитени от влага и вода
 • Да се предпазва от силно слънце и високи температури
 • Да се пази от замръзване и огън
 • При транспорт укрепете и фолирайте палетите
 • Годност 1 година

Код на продукта

 • H707

ЦВЕТОВЕ

Бял

Продуктова документация

Техническа карта на продукта

Лист за безопасност на продукта

Изпратете или изтеглете документацията

Можете да изпратите документацията по имейл или да я изтеглите.

Инструкции за полагане

Важно

 • За външна употреба
 • Нанесете обилно
 • При силно попиващи основи нанесете два пъти

Изисквания при полагане

Да не се работи при температури под +5° С. Да се пази от пряко въздействие на дъжд и слънчева светлина. Да се спазват всички мерки за безопасност при работа с продукти, съдържащи разтворители. Във вътрешни помещения грундът може да се използва само за стени, при изрично условие да се осигури добра вентилация по време на и след работа. Преди използване на помещенията трябва да се спази необходимият за доброто им проветряване срок.

Подготовка на основата

За полагане на грунда са подходящи всякакви равни и добре попиващи влагата основи. Основите да са с приключили процеси на слягане. Да не съдържат съставки, разтворими във вода. При полагане на грунда основата трябва да бъде суха.

Инструкции за полагане

Инструкции за полагане
 1. Основата трябва да е чиста, товароносима и суха. Мазилката, обработена с пясъчна струя, трябва да се измете старателно, а разпрашената боя да се изчетка. Остатъците от стара боя, които не са здраво свързани с основата, се отстраняват.
 2. Грундът се нанася плътно с бояджийска четка. При силно попиващи или силно опесъчени основи грундът може да се нанесе повторно, като се работи според принципа “мокро върху мокро”.

Необходими инструменти

 1. Бояджийски валяк
 2. Бояджийска четка или пръскачна техника
 3. Стоманен шпахтел
 4. Ръкавици