Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Полезна информация

Голямото разнообразие от керамични покрития и широкото им приложение в строителството са довели до разработката на широка гама лепила. Използвайте табличните класификации на покритията, за да изберете правилното лепило според конкретните условия.

Класификация на керамичните покрития/плочки по:

Степен на порьозност

Порьозни - теракот, фаянс, клинкерни плочки, естествен камък
Непорьозни - гранитогрес, стъклокерамика

Абсорбция на вода (E)

Група 1 E < 3% непорьозни
Група 2 3% < Е ≤ 10% малко порьозни
Група 3 6% ≤ Е ≤ 10% порьозни
Група 4 Е > 10% силно порьозни

Размери

Малки до 20х20 см
Средни от 20х20 см до 40х40 см
Големи от 40х40 см до 60х60 см
Много големи над 60х60 см

Типове лепила за плочки:

Според свързващите вещества:

  • циментови
  • циментови + дисперсия
  • на основата на епоксидни смоли

Според дебелината на нанасяне:

  •  тънкослойни (10 мм)
  • среднослойни (20 мм)
  • дебелослойни (30 мм)

Според цвета:

  • бели
  • сиви

Според време на свързване:

  • нормално
  • бързо

Обозначения

T (tixotropity) Фиксиращи (против приплъзване)
F (fast) Бързосвързващи
E (extended) По-дълго отворено време

Класификация според европейските стандарти: БДС EN 12004

C1 Циментови лепила нормално втвърдяващи - основни характеристики

Начална якост: ≥ 0,5N/mm2
Якост на сцепление след термично третиране: ≥ 0,5 N/mm2
Якост на сцепление след потапяне във вода: ≥ 0,5 N/mm2
Якост на сцепление след цикли "замръзване-размразяване" ≥ 0,5 N/mm2
Устойчивост на приплъзване: ≤ 0,5 mm

C2 Циментови лепила с повишени характеристики

Начална якост: ≥ 1 N/mm2
Якост на сцепление след термично третиране: ≥ 1 N/mm2
Якост на сцепление след потапяне във вода: ≥ 1 N/mm2
Якост на сцепление след цикли "замръзване-размразяване" ≥ 1 N/mm2
Устойчивост на приплъзване: ≤ 0,5 mm