Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Как да хидроизолираме и облицоваме с плочи плувни басейни?

Проблем

Бетонните стени на плувните басейни или декоративните езерца сами по себе си не осигуряват достатъчно добра хидроизолация. Ако не бъде извършена допълнителна хидроизолация, с времето е възможно да възникнат следните проблеми: 

Теч от критичните точки

Теч от критичните точки

Особено критични за хидроизолиране са местата около изпускателните отвори или остъклените осветителни тела. Силно податливи към просмукване на вода са ъглите между стените и дъното, както и ремонтираните участъци на басейна. На тези места най-често възникват проблеми с хидроизолацията.

Химикалите в басейна са агресивни

Химикалите в басейна са агресивни

За почистването на басейните се използват силно активни химически препарати. С времето тези препарати увреждат фугите и недобре защитените участъци. Фугите се уронват, което е предпоставка водата да проникне между плочките.

Стандартните лепила и фуги на циментова основа не издържат

Стандартните лепила и фуги на циментова основа не издържат

Водата в басейните създава значително налягане върху дъното и стените. При изпразване на басейна тежестта на околните земни маси оказва противоположно по посока въздействие. Тези процеси разрушават обикновените циментови лепила и фугиращи смеси.

Решение

Използвайте специално предназначените за хидроизолиране и облицоване на басейни продукти на Вебер.

Етап 1

Етап 1

При монтиране на прозорчета, осветителни тела или контролни отвори в басейна спазвайте стриктно предписаната за това технология. Бетонната конструкция трябва да е добре изсъхнала и процесите на слягане на бетона да са затихнали. Измийте избилите при съхненето соли върху повърхността на бетона. Използвайте хидроизолационни маншети weber.tec 828 MA за изолиране около тръби, електрически кабели и други стърчащи елементи.

Етап 2

Етап 2

Участъците с изронена или повредена повърхност на бетона ремонтирайте с weber.tec 933.
Осигурете непрекъснатост на хидроизолацията и подсилване на ъглите, като поставите по вертикала и хоризонтала подходящи хидроизолационни ленти weber.tec 828 DB 75.

Етап 3

Етап 3

Върху добре подготвената основа се нанася силно еластичната хидроизолация weber.tec 824. Навлажнете основата с вода, а при силно абсорбиращи основи грундирайте с weberprim 801. След изсъхване на грунда нанесете с четка (баданарка) 4 последователни слоя weber.tec 824. Между отделните слоеве изчаквайте 4 часа за изсъхване. Всеки слой се нанася перпендикулярно на предишния.

Етап 4

Етап 4

Върху изсъхналата хидроизолация нанесете с назъбена маламашка лепило weber.col Екстра Флекс. При плочи с размери над 20х20 cm лепило се нанася и върху гърба на всяка плоча. Плочите се поставят върху нанесеното лепило и с леко приплъзване се наместват на точното им място. С гумен чук отстранете въздушните мехури под плочките. Фугата между плочките в басейна трябва да е с минимална широчина 3 mm. По-тясна фуга не може да поеме термичните движения в основата и покритието бързо се разрушава.

Етап 5

Етап 5

Изчакайте минимум 24 часа за изсъхване на лепилото. За фугиране използвайте епоксидните фуги weber.xerm 848, които са силно устойчиви на химикалите, с които се почистват басейните, особено обществени.

Решение със следните продукти на Вебер

Решение 1

weber.tec 933

Водоплътен ремонтен разтвор

weberprim 801

Дълбоко проникващ алкалоустойчив грунд за порьозни (порести) основи

weber.col Екстра Флекс

Силно еластично лепило, подходящо за основи от дърво или гипсокартон.

weber.xerm 848

Двукомпонентна фугираща смес на епоксидна основа

weber.tec 828 MA

Хидроизолационни маншети

weber.tec 828 DB 75

Хидроизолационни ленти