Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Как да лепим плочи при ограничено време за изпълнение?

Проблем

Стандартните продукти и технология на полагане изискват минимум 48 часа преди използване на помещението и седем дни преди пълно натоварване. Понякога времето за ремонт е само един ден и на следващия ден помещението трябва да бъде използвано. Основни проблеми при лепенето на плочи и липса на време за това:

Ефективност

Площите в търговските обекти, в които се полагат керамични покрития, са много големи и трябва да се осигури бърза възможност за натоварване, за да не се блокират други ремонтни дейности.

Риск от измръзване

През студените месеци в годината е необходим продукт, който да намали риска от измръзване и лоша хидратация при падане на температурите под 5°С през нощта.

Ремонт без прекъсване на функционирането на обекта

Понякога се полагат покрития в изложбени зали, фоайета и други места, в които търговските, производствените и бизнес процесите не могат да спрат.

Кратки строителни срокове

При строителството на нови обекти понякога се изисква да се положи покритие върху прясна замазка от 3-ия до 7-ия ден.

Решение

С правилното полагане на предписаната технология за weber.col Rapid ще спестите време и ще се предпазите от скъпо струващите ремонти при полагане на керамичните покрития.

Етап 1

Проверете равността на основата. Разликите в нивата на отделните участъци на помещението не трябва да надхвърлят 7 mm. Всички дупки и неравности се запълват с weber.tec 933 – водоплътен ремонтен разтвор.

Етап 2

Предварително да се определят местата и разположението на деформационните фуги – на всеки 7–8 m с широчина на фугата 8–10 mm. Можете да използвате готови профили weber за оформяне на деформационни фуги.

Етап 3

Лепилото се нанася с назъбена маламашка с размер на зъбите минимум 8 х 8 mm, като плочите се поставят с минимална фуга 3 mm. Между плочите и стените се оставя деформационна фуга с широчина 10 mm. За помещения, в които трябва да се постигне много голяма устойчивост на пешеходен трафик и работата да се изпълни за едно и също време независимо от температурата на околната среда (особено през студените месеци), в рамките на позволеното от +5°C до +30°C да се използва weber.col Rapid.

Етап 4

При полагане на покрития в изложбени зали, фоайета и други места, в които търговските, производствените и бизнес процесте не могат да спрат, да се използва weber.col Rapid

Етап 5

При полагане на плочка върху плочка в търговски помещения задължително грундирайте с weber.prim plus.

Етап 6

За запълване на фугите използвайте weber.fug 875 1–6 mm. При изискване за висока устойчивост на агресивни почистващи препарати и при специални помещения използвайте епоксидната фугираща смес weber.xerm 848.

Решение със следните продукти на Вебер

Решение 1

weber.col Rapid

Бързовтрърдяващо лепило за плочки

weberprim plus Грунд

Грунд за порести и непорести основи

weber.tec 933

Водоплътен ремонтен разтвор

weber.fug 875

Еластична фугираща смес

weber.xerm 848

Двукомпонентна фугираща смес на епоксидна основа