Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Референтни обекти (2)

В този раздел можете да прегледате обекти, изградени с материали с марката Вебер.

Всеки продукт от предлаганата продуктовата гама е съобразен с гео­графската среда, архитектурата, културата и манталите­та на държавата, в която се предлага. Специалистите на компанията взимат под внимание всеки детайл при разра­ботване на продукт или услуга, мотивирани да задоволят изискванията на всеки клиент. Реализираните над 4 000 000 м2 фасади са гаранция и ре­ференция за качествата на продуктите.

За нас реалният критерий за качествен продукт е не вре­мето, а клиентът.

Списък с референтни обекти

Търговски център Central Plaza, гр.Варна

Търговски център Central Plaza, гр.Варна

Системи за керамични покрития

МОЛ - бул.Вл.Варненчик, гр.Варна

МОЛ - бул.Вл.Варненчик, гр.Варна

Системи за керамични покрития