Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Избор на подходящ инструмент

Изберете маламашка според конкретните условия:

1. Облицоване на стени в мокри вътрешни или външни помещения

Ширина на зъбите: 8 mm. Размер на прорезите: 8x8 mm. След поставяне на плочите под тях трябва да се получи равномерен непрекъснат пласт лепило с дебелина най-малко 4 mm.

3. Стъклокерамични мозаечни плочки

Ширина на зъбите: 3 mm. Размер на прорезите: 3x3 mm. След поставяне на плочите под тях трябва да се получи равномерен непрекъснат пласт лепило с дебелина най-малко 1,5 mm.

2. Стенни плочки във вътрешни сухи помещения

Ширина на зъбите: 6 mm. Размер на прорезите: 6x6 mm. След поставяне на плочите под тях трябва да се получи равномерен непрекъснат пласт лепило с дебелина най-малко 3 mm.

4. Облицоване на подове във вътрешни или външни помещения

Ширина на зъбите: 10 mm. Размер на прорезите: 10x10 mm. След поставяне на плочите под тях трябва да се получи равномерен непрекъснат пласт лепило с дебелина най-малко 5 mm.

5. Големи размери плочки

При плочки с големи размери (над 30x30 cm), както и при облицоване на външни или изложени на голямо натоварване повърxности е необxодимо двойно нанасяне на лепилото. Основният лепилен пласт се полага върxу основата, като освен това тънък лепилен слой се нанася и върxу гърба на плочата. Това помага за постигане на 100% контактна по-върxност между основата, лепилото и плочите.