Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Системи продукти

Подбирането на точните продукти гарантира успешен краен резултат - красиви и здрави настилки и облицовки.

Продуктите на Вебер са тествани в система, тоест всеки един от слоевете строителни материали е съвместим с останалите и отговаря на технологичните изисквания за якост и гъвкавост. Препоръчваме винаги да се работи на строителния обект със системни продукти.

Най-често срещаните строителни системи са посочени на тази страница.