Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Балкони (покрити, до 6-7кв.м.) при минерални варо-циментови основи

Подбирането на точните продукти гарантира успешен краен резултат - красиви и здрави настилки и облицовки.

Продуктите на Вебер са тествани в система, тоест всеки един от слоевете строителни материали е съвместим с останалите и отговаря на технологичните изисквания за якост и гъвкавост. Препоръчваме винаги да се работи на строителния обект със системни продукти.

Балкони (покрити, до 6-7кв.м.) при минерални варо-циментови основи

Балкони (покритим, до 6-7кв.м.) при минерални варо-циментови основи

Използвани продукти:

При системите за  балкони (покрити, до 6-7кв.м.) при минерални варо-циментови основи, основите етапи на работа и препоръчителните продукти са:

1. Подготква на основата:

weber.tec 933

2. Хидроизолиране:

weber.prim 801, weber.tec 822 и хидроизолационни ленти и аксесоари

3.Лепене на керамични покрития:

weber.col Флекс или weber.set Комфорт Флекс, или weber.col Екстра Флекс

4. Фугиране:

weber.color Перфект или weber.color Комфорт