Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Натоварени помещения (преминаване на хора и машини)

Подбирането на точните продукти гарантира успешен краен резултат - красиви и здрави настилки и облицовки.

Продуктите на Вебер са тествани в система, тоест всеки един от слоевете строителни материали е съвместим с останалите и отговаря на технологичните изисквания за якост и гъвкавост. Препоръчваме винаги да се работи на строителния обект със системни продукти.

Натоварени помещения (преминаване на хора и машини)

Натоварени помещения (преминаване на хора и машини)

Използвани продукти:

При системите за натоварени помещения основите етапи на работа и препоръчителните продукти са:

1. Подготква на основата:

weber.tec 933

2. Хидроизолиране:

weber.tec 824 и хидроизолационни ленти и аксесоари

3.Лепене на керамични покрития:

weber.col Флекс или weber.col Екстра Флекс

4. Фугиране:

weber.color Перфект

5. Аксесоари:

weber Профил за дилатационна фуга