Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Помещения с подово отопление

Подбирането на точните продукти гарантира успешен краен резултат - красиви и здрави настилки и облицовки.

Продуктите на Вебер са тествани в система, тоест всеки един от слоевете строителни материали е съвместим с останалите и отговаря на технологичните изисквания за якост и гъвкавост. Препоръчваме винаги да се работи на строителния обект със системни продукти.

Помещения с подово отопление

Помещения с подово отопление

Използвани продукти:

При системите за помещения с подово отопление основите етапи на работа и препоръчителните продукти са:

1. Подготква на основата:

weber.prim 801 и weber.niv Профи

2. Лепене на керамични покрития:

weber.col Флекс или weber.set Комфорт Флекс, или weber.col Екстра Флекс

3. Фугиране:

weber.color Перфект