Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webercolor акрилен уплътнител

webercolor акрилен уплътнител
webercolor акрилен уплътнител

Ново

Предимства на продукта

webercolor акрилен уплътнител е:

 • Подходящ за уплътнение и ремонт на пукнатини
 • Високо-еластичен
 • Може да се боядисва 

webercolor акрилен уплътнител е пластично-еластичен еднокомпонентен уплътнител на база акрилна емулсия. Уплътнителят се използва основно за запълване на пукнатини по стени, уплътняване на прозорци и рамки за врати, запечатване на фуги в санитарни и други вътрешни приложения. Боядисване след окончателното втвърдяване с алкидни и дисперсни бои. Висока UV-устойчивост. Прилепва добре към повечето материали.

Информация за продукта

Използва се за

 • Уплътняване на пукнатини и фуги в санитарни и други вътрешни помещения.
 • Запечатване на прозорци и рамки на врати, за ремонт на по-малки повърхностни дефекти преди боядисване.
 • Уплътняване на порести повърхности.
 • Запълване на пукнатини по бетон, тухли, гипс и други материали, както и отвори за винтове.
 • Не се препоръчва за приложения в постоянен контакт с вода.

Описание

Пластично-еластичен еднокомпонентен уплътнител на база акрилна емулсия.

Технически данни

Време за работа4-5 min

Втвърдяване

2,5-3 mm на 24 часа

Плътност

1,71 g/cm³
Свойства на втвърден продукт
Интензитет на микробиологичен растеж

0

Устойчивост на разтичане0 mm
Промяна в обема25±1%
Температурна устойчивост след изсъхване-20˚C до +70˚C  

Опаковка

 • флакон 280 ml 
 • 12 бр. в кашон
 • бял цвят

Съхранение и годност

Гарантирана устойчивост за 18 месеца считано от датата на производство, като материалът се съхранява в оригиналната опаковка на сухо място при температура от 0 °C до +25 °C. Избягвайте замръзването и температури над +25 °C.

Краткотрайна устойчивост на замръзване, максимум 10 дни при температури над -18 °C.

Устойчивост при цикли замръзване-размръзване -  7 цикъла при температури от -18 °C и +23 °C, с продължителност на един цикъл от 48 часа (24 часа при температура от -18 °C и 24 часа при температура от +23 °C).

Код на продукта

 • FW360000I

Продуктова документация

Изпратете или изтеглете документацията

Можете да изпратите документацията по имейл или да я изтеглите.

Инструкции за полагане

Изисквания към основата

Повърхностите трябва да почистени от прах, свободни частици и масла. Не е подходящ за динамични фуги (повече от 8% от ширината на фугата). Не е подходящ за свързване на битумни повърхности. Слаба адхезия  към стъкло и някои пластмаси. Може да причини корозия на непокрити метални повърхности.

Фугите трябва да бъдат чисти, обезпрашени и обезмаслени.

Инструкции за полагане

Температура на нанасяне между +5 °C и +40 ° C. 

Отрежете резбования край на картуша и завийте дюзата за нанасяне. Отрежете резбования край по начин, при който се получава подходящ отвор за нанасяне.

Поставете картуша заедно с апликатора в пистолета и запълнете монтажната дюза с акрилен уплътнител, като многократно натискате спусъка на пистолета.

Нанесете уплътнителя във фугата, като натискате равномерно спусъка на пистолета и плъзнете дюзата по дължината на фугата. След нанасяне, изгладете със силиконова гумена шпатула. Отстранете излишният материал.

Максимален препоръчителен размер на връзката 30x20 mm.

Препоръчително е втвърденият уплътнител да се боядиса с подходяща боя, за да се гарантира дълготрайност и сходен с фоновата повърхност цвят.

Боядисваем след окончателно втвърдяване. Времето за втвърдяване зависи от размера на фугата (2.5-3.0 mm/ден). Ранното боядисване може да доведе до напукване на боята.

Почистване

Невтвърденият акрилен уплътнител може да се почисти от ръцете и инструментите с вода или да се използват специални влажни кърпи за почистване.

Втвърденият акрилен уплътнител първо трябва да бъде отстранен механично и след това с влажна кърпа.

Изисквания за безопасност

Осигурете достатъчно вентилация по време на работа. Да се ​​съхранява извън обсега на деца. Избягвайте контакт с кожата и очите. В случай на контакт с очите, изплакнете незабавно с вода и потърсете медицинска помощ. Подробна информация за безопасност е налична в информационния лист за безопасност.