Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.col Екстра Флекс

weber.col Екстра Флекс
weber.col Екстра Флекс

Предимства на продукта

weber.col екстра флекс е:

 

 • Силно еластично лепило за плочки
 • С отлично сцепление, дори при неабсорбиращи плочки и основи
 • Устойчиво на замръзване, мокрене и големи температурни амплитуди
 • Подходящо за басейни и при подово отопление
 • Подходящо за нестабилни основи: дървени и от гипсокартон

 

weber.col екстра флекс е силно еластично лепило за плочки с клас C2 TE S1. Отличава се с отлично сцепление, дори при неабсорбиращи плочки и основи. Високата остатъчна еластичност го прави устойчиво на замръзване, постоянно мокрене и големи температурни амплитуди.

 

Лепилото за плочки weber.col екстра флекс дава висока устойчивост на натоварване от тежки предмети, стелажи, машини и интензивно движение на хора. Подходящо е за употреба върху дървени и гипсокартонени основи, фасади, за плувни басейни и над подово отопление.

Информация за продукта

Използва се за

 • Външна и вътрешна употреба
 • Облицоване на фасади и басейни
 • Облицоване на дървени и гипсокартонени основи
 • Лепене на плочка върху плочка или стара боя

Описание

Лепило с висока остатъчна еластичност след втвърдяване. За лепене на покрития върху стара облицовка от плочки, покрития върху отопляем под, плувни басейни, фасадни облицовки, върху плочи от дървесни материали, гипс и др. За места с голямо натоварване като шоуруми и ресторанти, при външни и вътрешни условия.

Предназначение

Лепилото за облицоване с керамични или каменни плочи на дървени и гипсокартонени основи, фасади, басейни и подови покрития над отопляеми подове. За полагане на покрития при външни и тежки условия на експлоатация. След втвърдяването си е устойчиво на замръзване, постоянно мокрене или големи температурни амплитуди. Залепените с него настилки имат много висока устойчивост на натоварване от тежки предмети, стелажи, машини и интензивно движение на хора. Лепилото може да се използва за залепване върху стени на плочи с големина до 40x40 cm (1600 cm2) или на подови плочи с максимална големина 60х60 cm (3600 cm2). Максимално тегло на покритието 40 kg/m2.

Технически данни

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Отговаря на изискванията на стандарт: БДС EN 12004, БДС EN 12002 за циментово лепило, клас C2TE /S1

Якост на сцепление съгласно БДС EN 1348:

- начална якост

- след термично третиране

- след потапяне във вода

- след цикли на замръзване-размръзване

> 1 N/mm2

> 1 N/mm2

> 1 N/mm2

> 1 N/mm2

Устойчивост на приплъзване≤ 0,5 mm
Необходимо количество водаоколо 6-6,5 l за 25 kg прахообразен материал
Време за отлежаване на разтвора5-10 min
Отворено време30 min
Време за работа3 часа
Време за коригиране15 min
Фугиранеслед 24 часа
Пълно натоварванеслед 7 дни

Разходна норма

От 2 до 5 kg/m2 при полагане с назъбена маламашка с големина на зъбите от 6х6 mm върху добре подравнена основа при едностранно или двустранно (включително и на гърба на плочата) полагане на лепилото.

Опаковка

 • Книжни чували със защитно фолио 25 kg
 • Палет 1050 kg

Съхранение и годност

 • В оригиналната опаковка, в закрити и сухи складови помещения.
 • Годност 1 година от датата на производство (отбелязана на опаковката).

Код на продукта

 • F604

Продуктова документация

Техническа карта на продукта

Лист за безопасност на продукта

Декларация за експлоатационни показатели (DoP)

Изпратете или изтеглете документацията

Можете да изпратите документацията по имейл или да я изтеглите.

Инструкции за полагане

Важно

 • Нанасяйте лепилото върху основата и гърба на плочката
 • Полагайте само върху здрави и подготвени основи
 • Спазвайте указаното съотношение вода-сух материал

Изисквания при полагане

Полагането на плочките да става при температура между +5° С и +25° С. 24 часа облицовката да се предпазва от високи температури и замръзване. 24 часа след полагането на покритията помещенията може да се използват. Пълна здравина на покритията се постига след 5-7 дни. Недопустимо е повторното използване на замърсен материал. Максимална дебелина на нанасяне 10 mm.

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде здрава, без замърсявания и лесно отделящи се частици, суха и с приключили процеси на слягане. При силно попиващи основи предварително грундирайте с weberprim 801.

Инструкции за полагане

Инструкции за полагане
 1.  Преди полагане на облицовка върху стари покрития от плочи, боя и други основи с гланцова повърхност грундирайте с weberprim plus Грунд. Изчакайте 24 часа за изсъхването му.
 2. Полагайте лепилото само върху здрава основа. Спазвайте стриктно съотношението вода/суха смес, означено на опаковката. Разбъркайте (най-подходящо е машинно, с бъркалка) добре до получаване на хомогенна смес. Оставете да отлежи 5 - 10 min и пребъркайте.
 3. Нанесете лепилото с назъбена маламашка с размер на зъбите от 4x4 mm до 8x8 mm. Не е необходимо да навлажнявате или накисвате предварително плочите във вода. При полагане на плочи в помещения с много високо натоварване, плочи с размери над 30x30 cm или тежки външни условия нанасяйте лепилото не само върху основата, но и върху гърба на плочата.
 4. Плочите се поставят върху нанесения пласт лепило и се прип-лъзват встрани, докато прилегнат на мястото си. Използвайте гумен чук за корекция на нивото. За оформяне на фугите използвайте готови пластмасови кръстчета с необходимата дебелина. Почистете с влажна гъба лицевата страна на плочите, преди лепилото да е засъхнало.
 5. Изчакайте 24 часа за изсъхване на лепилото. Преди запълване фугите се почистват с четка, отвертка или друг подходящ инструмент.
 6. За фугиране на облицовката използвайте маламашка или широк шпахтел с гумен ръб. След запълване на фугите изчакайте десетина минути и с мокра гъба почистете лицевата страна на плочите. След това с влажна гъба и без натиск почистете и оформете самите фуги. След пълното изсъхване на фугата почистете лицето на плочката с мек парцал.

Необходими инструменти

 • Кофа за приготвяне на лепилото
 • Бъркалка за бормашина
 • Мистрия
 • Маламашка
 • Гъба за почистване
 • Гумен чук
 • Назъбена маламашка с големина на зъбите 8х8 mm или 10х10 mm
 • Сух и мек парцал
 • Маламашка (шпахтел) с гумен ръб
 • Отвертка или друг подходящ инструмент за почистване на фуги
 • Кръстчета за фуги