Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.col Rapid

weber.col Rapid
weber.col Rapid

Предимства на продукта

weber.col рапид е:

 

 • Бързовтвърдяващо лепило за плочки, позволяващо пешеходен трафик и фугиране след 3 часа
 • С бързо достигане на якост
 • Подходящо за естествен камък и големи плочи
 • Лесно за нанасяне, без приплъзване
 • Подходящо при подово отопление

weber.col рапид е тънкослойно бързовтърдяващо лепило за плочки с клас C2 FTE. Подходящо е за естествен камък и големи плочи, позволява пешеходен трафик и фугиране след 3 часа. Лесно за нанасяне, без приплъзване.

weber.col рапид е подходящо за използване при ограничено време за работа във вътрешни и външни условия. Подходящо е за полагане на плочки върху подово отопление, балкони и тераси. Лепилото за плочки е водоустойчиво и мразоустойчиво.

Информация за продукта

Използва се за

 • Тънкослойно и среднослойно лепене на порьозни и непорьозни плочи 
 • Надеждно изпълнение при ограничено време за работа
 • Полагане на покрития върху подово отопление, балкони и тераси
 • Вътрешна и външна употреба

Описание

Бързовтрърдяващо лепило на циментова основа за тънкослойно и среднослойно лепене на порьозни и непорьозни плочи.

Предназначение

Използва се за полагане на плочи върху бетон, варо-циментови мазилки, газобетон, гиспкартон, гипсфазер, непорьозни покрития като стари плочи или боя, както и върху подово отопление. Подходящо е за лепене на керамични плочки, теракота, гранитогрес, естествен камък и стъклокерамични плочи с  максимално тегло до 40 кг/м² и размери до 40х40 см за стени и до 60х60 см за подове при  вътрешни и външни условия.  Изключително удобно за работа при ограничено време за изпълнение - напр. при търговски, преходни, изложбени зали, фоайета. Водоустойчиво и мразоустойчиво. За вътрешна и външна употреба.

Технически данни

(Техническите показатели са определени при температура от +23° C и относителна влажност на въздуха 50%)

Отговаря на изискванията на стандарт: БДС EN 12004 клас C2 FT

Якост на сцепление съгласно БДС EN 1348:

- начална якост

- след термично третиране

- след потапяне във вода

- след цикли на замръзване-размръзване

 

> 1 N/mm2

> 1 N/mm2

> 1 N/mm2

> 1 N/mm2

Устойчивост на приплъзване≤ 0,5 mm
Необходимо количество водаоколо 5,5 l за 25 kg прахообразен материал
Време за отлежаване на разтвораоколо 5 min
Отворено времеоколо 15 min
Време за работаоколо 30 min
Време за коригиранеоколо 5 min
Фугиранеслед 3 часа
Пълно натоварванеслед 3 дни

Разходна норма

От 2 до 5 kg/m2 при полагане с назъбена маламашка с големина на зъбите от 6х6 mm върху добре подравнена основа при едностранно или двустранно (включително и на гърба на плочата) полагане на лепилото.

Опаковка

 • Книжни чували със защитно фолио 25 kg
 • Палет 1050 kg

Съхранение и годност

 • В оригиналната опаковка, в закрити и сухи складови помещения.
 • Годност 1 година от датата на производство (отбелязана на опаковката).

Код на продукта

 • F607

Продуктова документация

Техническа карта на продукта

Лист за безопасност на продукта

Изпратете или изтеглете документацията

Можете да изпратите документацията по имейл или да я изтеглите.

Инструкции за полагане

Важно

 • Пригответе толкова лепилна смес, колкото бихте могли да употребите за 30 мин.
 • Нанесете толкова лепило, колкото плочки можете да положите в рамките на отвореното време

Изисквания при полагане

Да не се обработва допълнително вече положен материал. Всички качества на продукта са валидни при условия на температура от + 23°C, относлителна влажност на въздуха от 50% и липса на въздушни течения. Мокри, влажни или прекалено студени плочки, плочи или естествени камъни не бива да бъдат полагани. При полагане на естесвени или изкуствени каменни плочи да бъдат съобразени предписанията на съответния производител. Ако това не е възможно – да се направят предварителни тестове. При изравняване на основи с ниска устойчивост при натиск или плътност (като гипсови мазилки, перлитови мазилки, газобетонни тухли и т.н.) или на калциево-сулфатни замазки, дебелината на лепилния слой не трябва да надвишава 3 мм. Да не се полага върху метали като цинк, олово, мед или алуминий. Напр. шини или ъглови профили трябва да бъдат от облагородена стомана.

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде достатъчно твърда, товароносима, чиста, суха, без наличието на вещества, които да намаляват адхезията. Бетонни основи трябва да бъдат без наличието на циментов прах. Мазнини и остатъци от препарати за поддръжка трябва да бъдат напълно отстрани. Слоеве от боя и лак трява да бъдат механично премахнати. Попиващи основи се грундират с weber.prim 801, а непопиващи, гладки основи (във вътрешни помещения) с weber.prim Plus Грунд. Необходимата подготовка на основата да бъде съобразена със съответните специфични условия за строителната работа.

Инструкции за полагане

Инструкции за полагане
 1. Даденото количество чиста вода се налива в подходящ съд. Към нея се добавя сухата смес и се разбърква с подходяща бъркалка до постигането на хомогенна смес. При необходимост, сместа може да се пребърка допълнително с помощта на мистрия или бъркалка, без да се добавя вода.
 2. Сместа се нанася върху основата с гладка мистрия, след което се разнася равномерно на гребен с помощта на назъбена маламашка под ъгъл 45˚-60˚.
 3. Плочките трябва да бъдат положени върху прясно нанесеното лепило, преди да се е образувал филм, като се приплъзват и натискат (сместа се тества с пръст за лепливост).
 4. Преди засъхване на лепилото фугите трябва да се почистят. Остатъците от лепилото се почистват с влажна гъба от лицето на плочите, преди лепилото да е засъхнало. Работните инструменти трябва също да бъдат почистени с вода веднага след приключване на работата с тях.

Необходими инструменти

 • Пластмасова кофа
 • Електрическа бъркалка или миксер
 • Назъбена маламашка 8х8 или 10х10 мм
 • Мистрия
 • Гумен чук
 • Маламашка с гумен ръб
 • Гъба, парцал