Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertec Монтажно лепило

webertec Монтажно лепило
webertec Монтажно лепило

Ново

Предимства на продукта

webertec Монтажно лепило е:

 • Течен пирон за лесен, бърз и сигурен монтаж
 • За монтаж на первази, лайстни, прагове
 • Без разтворители

 

 

webertec Монтажно лепило е готово за употреба, без съдържание на разтворители лепило на база полиакрилна дисперсия. Използва се за свързване на различни материали като полистирол, дърво, неполиран камък, бетон, гипсокартон, керамика, силикати, тухли и т.н.

Може да се прилага и върху мокри повърхности, при условие че на свързващия материал е предоставена възможност да изсъхне за кратък период от време. Втвърденото лепило е UV- и влагоустойчиво.

Информация за продукта

Използва се за

 • За монтиране на дървени строителни елементи, панели от пластмаса и дърво, орнаменти
 • За поправка на пукнатини в гипс, запълване на дупки в панели и др.
 • За свързване на различни материали, като полистирол, дърво, неполиран камък, бетон, гипсокартон, керамика, силикати, тухли и т.н.
 • За разлика от уплътняващите и изолиращи материали, това лепило свързва елементите здраво и поради това не е подходящо за свързване на елементи, които са изложени на движение.
 • Не е подходящо за използване на места, постоянно изложени на вода, както и за прилагане под вода.

Описание

Лепило на база полиакрилна дисперсия.

Технически данни

Свойства
Време за работа

1 - 2 min

Втвърдяване24 часа
Плътност1,60 - 1,65 g/cm3
Свойства на втвърден продукт
Твърдост (Shore A)40 ± 2
Термпературна устойчивост след втвърдяване-30˚C до +70˚C

Опаковка

 • Флакон 280 ml
 • 12 бр. в кашон
 • цвят: бял

Съхранение и годност

18 месеца, считано от датата на производство, като материалът се съхранява в оригиналната опаковка на сухо място при температура от +5 °C до +25 °C.

Краткосрочна издръжливост на замръзване: максимум 10 дни при температура над -18°C.

Издръжливост по време на цикъла замръзване-размръзване: 7 цикъла при температури -18°C и +23 °C, като един цикъл продължава 48 часа (24 часа при -18 °C и 24 часа при +23 °C).

Код на продукта

 • FW470000I

Продуктова документация

Изпратете или изтеглете документацията

Можете да изпратите документацията по имейл или да я изтеглите.

Инструкции за полагане

Изисквания към основата

Повърхностите трябва да бъдат чисти, без свободни частици, обезпрашени и обезмаслени. 

Температура на нанасяне между +5 °C и +35 ° C. При протичане процеса на вулканизация се отделя влага. Ето защо помещенията следва добре да се проветряват за намаляване нивото на влажност. Процесът на вулканизация може да бъде забавен ако и двете контактни повърхности не са шупливи и пропускливи.

Инструкции за полагане

Изрежете резбования край на картуша и завийте накрайника за нанасяне на лепилото. Отрежете резбования край по начин, при който се получава подходящ отвор за нанасяне. Поставете картуша заедно с апликатора в пистолета и запълнете монтажната дюза с лепило, като многократно натискате спусъка на пистолета.

Нанесете лепилото върху повърхността, която ще бъде свързана и веднага притиснете към  основата. При лепене на тежки плочи, нанесете лепилото и върху двете повърхности и използвайте мистрия, подобна на тази, използвана за нанасяне на лепило за плочки. Частите, които следва да бъдат свързани, трябва да се притиснат една към друга и да се фиксират по подходящ начин преди свързващият материал да образува коричка.

Фиксирането следва да бъде поддържано до пълното вулканизиране на свързващия материал (скорост на втвърдяване 2,5 mm/24 h). Свързващият материал трябва да бъде защитен от влага или дъжд до пълното вулканизиране. След втвърдяване лепилото може да бъде боядисано с акрилни бои.

Почистване

Използвайте разтворители като ацетон или спирт за отстраняване на невтвърдено лепило. Втвърденото лепило трябва да се отстрани механично.

Изисквания за безопасност

Осигурете достатъчно вентилация по време на работа. Да се ​​съхранява извън обсега на деца. Избягвайте контакт с кожата и очите. В случай на контакт с очите, изплакнете незабавно с вода и потърсете медицинска помощ. Подробна информация за безопасност е налична в информационния лист за безопасност.