Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertec Ръчна пяна

webertec Ръчна пяна
webertec Ръчна пяна

Ново

Предимства на продукта

webertec ръчна пяна е:

 

 • С отлични запълващи характеристики
 • С висока термо- и звукоизолация
 • Със стабилна структура

 

 

webertec Ръчна пяна е предварително полимеризирана еднокомпонентна полиуретанова пяна за монтаж на врати и прозорци. Изсъхналата пяна е с добра термо- и звукоизолация и има силни адхезивни свойства. Прилепва добре към повечето строителни материали, с изключение на тефлонови, полиетиленови и силиконови повърхности. Изсъхналата пяна е чувствителна към UV-светлина и директна слънчева светлина.

Информация за продукта

Използва се за

 • Монтаж на врати и прозорци
 • Изолиране и поставяне на тръби
 • Запълване на дупки и цепнатини
 • Поставяне на стенни панели и за топлинна изолация

Описание

Еднокомпонентна полиуретанова пяна

Технически данни

Свойства
Повърхностно засъхване

12 - 16 min

Време за изрязване (30 mm)30 - 40 min
Напълно вулканизирана в съединението (+23˚C)макс. 18 часа
Напълно вулканизирана в съединението (+5˚C)макс. 24 часа
Плътност20 - 25 kg/m3
Клас по реакция на огън на вулканизираната пянаB3
Свиване на обеманяма
Разширяване на обема30%
Точка на възпламеняване на вулканизираната пяна400˚C
Якост на натиск при 10%1.5 N/cm2
Топлопроводимост0.034 W/(m.K)
Температурна устойчивост на вулканизираната пянаДългосрочно: -50˚C до +90˚C
Краткосрочно: -65˚C до +130˚C

Опаковка

 • Аерозол 500 ml и 750 ml
 • 12 бр. в кашон
 • цвят: жълт

Съхранение и годност

18 месеца, считано от датата на производство, като материалът се съхранява в оригиналната опаковка на сухо място при температура от +5 °C до +25 °C.

Да не се съхранява над +50 °C, в близост до източници на топлина или на пряка слънчева светлина. Съхранявайте и транспортирайте във вертикално положение.

Код на продукта

 • FW380000I - 500 ml
 • FW390000I - 750 ml

Продуктова документация

Техническа карта на продукта

Изпратете или изтеглете документацията

Можете да изпратите документацията по имейл или да я изтеглите.

Инструкции за полагане

Изисквания към основата

Повърхностите трябва да бъдат чисти, без свободни частици, обезпрашени и обезмаслени. Навлажнете сухата основа, за да осигурите по-добри резултати.

Инструкции за полагане

За да предпазите от ненужно замърсяване граничните зони, предварително ги облепете с хартиено тиксо.

Преди нанасяне напръскайте повърхностите с вода.

При ниски температури пяната трябва да се затопли преди работа в топла стая или вода.

Температурата на помещението или водата не трябва да надвишава +30°C.

Разклатете добре аерозола преди употреба. Завийте накрайника за нанасяне. Дозирайте количеството пяна чрез силата, с която натискате спусъка. Нанасяйте пяната винаги обърната с накрайника надолу. При необходимост от по-голяма дебелина, нанасяйте пяната слой върху слой, като изчаквате изсъхването на предишния. След нанасяне отново напръскайте с вода. Веднага след работа почистете пистолета и неволно изцапаните повърхности с webertec Почистващ препарат за пяна. Втвърдената пяна изрежете с макетен нож или почистете механично.

Втвърдената пяна защитете от UV-лъчите чрез боядисване или нанасяне на горен слой уплътнител от гамата weber (силиконов, акрилен, полиуретанов или хибриден уплътнител).

Температура на въздуха по време на работа: -5 °C до + 30 °C, най-добри резултати при +20 °C.

Температура на аерозола при нанасяне: +10 °C до +25 °C, най-добри резултати при +20 °C.

Почистване

Меката пяна може да бъде премахната с ацетон, а вулканизираната пяна може да бъде премахната само по механичен начин.

Изисквания за безопасност

Съдържа дифенил-метан 4,4-диизо-цианат. Опасен е при вдишване. Дразни очите, кожата и респираторните органи. Вдишването на газа може да доведе до алергии. В случай на контакт с очите изплакнете обилно с вода и потърсете лекарска помощ. Не пушете по време на работа! Уверете се, че има добро проветряване, използвайте предпазни средства в случай на необходимост. Дръжте извън обсега на деца. Аерозолите не бива да бъдат съхранявани при температури над 50 °C и на пряка слънчева светлина. За повече информация вижте информационния лист за безопасност.