Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.rep 767/768/769

weber.rep 767/768/769
weber.rep 767/768/769

Предимства на продукта

 • Не се свива
 • Много високи начални и крайни якости
 • Много добра разливност
 • Антикорозионен

weber.rep са фабрично произведени саморазливни и компенсиращи свиването разтвори на циментова основа, предназначени за заливане на бетонови фуги и кухини и анкериране на метални елементи в бетонови повърхности. Продуктите отговарят на изискванията на немската асоциация за бетонови и строителни технологии (DBV) от 1990 г. и постигат якости от клас C 45/55. Специфичната разливност на материала, постигната с добавяне на много малко количество вода, е благодарение на висококачествените пластифициращи добавки и същата се запазва за около 45 минути. weber.rep не се утаява по време на работа. При свързване разтворът набъбва, като по този начин компенсира свиването на бетона.

Информация за продукта

Използва се за

Заливане и анкериране на:

 • Основи на подпори
 • Метални монтажни части
 • Анкерни болтове
 • Фундаментни рамки и плочи на машини
 • Подкранови пътища и релси и др.

Описание

Несвиваем разтвор на циментова основа, предназначен за заливане на бетонови фуги и кухини и анкериране на метални елементи в бетонови повърхности.

Предназначение

weber.rep 767 (Cerinol VM 1) е фабрично приготвен, саморазливен и компенсиращ свиването фугиращ бетон. Максимална зърнометрия на частиците - 1 mm. weber.rep 767 (Cerinol VM 1) отговаря на изискванията на Немската асоция за бетонови и строителни технологии (DBV) от 1990 г. и постига якости от клас С 45/55. Специфичната разливност на материала, постигната с добавяне на много малко количество вода, е благодарение на висококачествените пластифициращи добавки и същата се запазва за около 45 min. weber.rep 767 (Cerinol VM 1) не се утаява по време на работа. По време на свързването разтворът набъбва, като по този начин компенсира свиването на бетона.

Технически данни

(при +23° C и относителна влажност 50% след 28 дни)

 

Съставцимент, минерални пълнители и добавки
Цвятсив
Консистенцияпрахообразна
Плътност на сухото веществооколо 1,4 kg/dm3
Плътност на разтвораоколо 2,2 kg/dm3
Отворено време за работаоколо 30 min при +20°C
Полаганеизливане или машинно
Якост на натиск

след 1 ден около 48 N/mm2

след 28 дни около 94 N/mm2

Якост на опън при огъване

след 1 ден около 7,5 N/mm2

след 28 дни около 12 N/mm2

Набъбване след 24 часаоколо 0,5% по обем
Размер на дупката (вътрешен диаметър)макс. 20 mm

Разходна норма

От една 25 kg торба weber.rep 767 (Cerinol VM 1) се получават около 12-13 l разтвор.

От 200 kg суха смес се добиват около 100 l разтвор.

Разходът на смесения с вода weber.rep 767 (Cerinol VM 1) е около 2,0 kg/m2 при слой 1 mm .

Опаковка

 • Книжни чували със защитно фолио 25 kg
 • Палет 1000 kg

Съхранение и годност

 • Да се съхранява на сухо и проветриво място върху дървени палети.
 • Срок на съхранение в оригинални неотворени опаковки - 12 месеца от датата на производство.

Код на продукта

 • W20

Продуктова документация

Техническа карта на продукта

Изпратете или изтеглете документацията

Можете да изпратите документацията по имейл или да я изтеглите.

Инструкции за полагане

Важно

 • Да не се нанася върху замръзнали повърхности
 • Да не се добавя повече вода от указаното

Изисквания при полагане

Температурата на въздуха или основата при полагането да бъде от +5° C до +30° C.

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде твърда, стабилна, почистена от прах и мръсотии и без свободни частици. Субстанции, които могат да намалят адхезията, следва да се отстранят предварително. Основата трябва да бъде добре намокрена преди полагането и да бъде оставена да изсъхне повърхностно.

Компонентите, които ще се заливат, трябва да бъдат монтирани и фиксирани. Ако се използват помощни средства за фиксиране, то те трябва да бъдат слабо омаслени, за да могат да бъдат лесно извадени впоследствие. Компонентите следва да се предпазят от много високи температури или измръзване.

Да се използват компактни и нееластични кофражни форми. Ако се използва дървен кофраж, за да се избегне пресъхване на материала, кофражът следва предварително да се намокри или обмаже с кофражно масло, като weber.tec 780 (Relax B 2).

Инструкции за полагане

Инструкции за полагане
 1. Смесване

  Една 25 kg торба weber.rep 767 (Cerinol VM 1) се изсипва в подходящ съд, пълен с до 4,0 l чиста вода. При размесване на по-малки количества следва да се спазва пропорция от около 160 ml вода за kg от материала. Разтворът се разбърква с машина с подходящ накрайник (например Weber/Deitermann бъркалка №2 или №3) до постигане на хомогенна консистенция. Материалът се оставя за 3 - 4 min, за да съзрее, и след това се разбърква за кратко отново. Да не се разбърква количество материал, което няма да може да бъде употребено в следващите 60 min.
 2. Полагане

  Веднага след размесване weber.rep 767 (Cerinol VM 1) следва да се излее върху подготвената повърхност. Изливането трябва да стане бавно и само от една страна, за да се избегне въвличането на въздух в сместа. weber.rep 767 (Cerinol VM 1) може да се полага и машинно със стандартни помпи за бетони, мазилки и замазки. Не се препоръчва излятата смес да се вибрира. Високите температури ще ускорят, а ниските ще забавят процеса на свързване. weber.rep 767 (Cerinol VM 1) се използва в случаите, когато разстоянието между двете повърхности, които ще бъдат свързани с разтвора, е между 10 и 20 mm. 
 3. Изсъхване

  По време на изсъхването weber.rep 767 (Cerinol VM 1) трябва да се предпази от прекомерно изпарение на водата поради прекалено висока температура, слънчево греене или вятър. Също така разтворът трябва да се предпази и от замръзване.

Необходими инструменти

 • Чист съд за размесване
 • Миксер с подходящ накрайник