Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Център за обслужване на клиенти

Всички Ваши заявки се приемат, обработват и координират от единен Център за обслужване на клиенти.

По този начин ние Ви осигуряваме:

• Точна координация при изпълнение на Вашите заявки

• Лесна връзка с нас

• Бърза доставка

• Качествено обслужване  

Център за обслужване на клиенти

Център за обслужване на клиенти

Телефони:

+359 2 400 37 70;

+359 2 400 37 72;

+359 2 400 37 58;

Факс:

+359 2 400 37 07;

+359 2 400 37 08

e-mail:

customerservice(at)weber.bg