Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Обучения и семинари

„Вебер познава работата на своите клиенти“

 Водещ аспект в политиката на Вебер е да инвестира в професионалното развитие и обучение на строителни специалисти.

 Техническият ни екип провежда обучения на строителни бригади, следи за правилното изпълнение на обекти на клиенти издава сертификати за качествено полагане и гаранции за гамата продукти на Вебер.

 Освен обучения за преките изпълнители, Вебер организира семинари-обучения за архитекти и активни търговци на дистрибутори.

Запознайте се със съвременните тенденции на пазара на строителни материали както и с новите продукти, сферата им на приложение и правилна технология за полагане.

За повече информция, моля, не се колебайте да ни потърсите на Вебер Безплатен телефон на клиента:

0800 16081