Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Как да изпълним връзките и преходите при хидроизолиране в основи?

Проблем

Едни от най-честите проблеми, които се появяват при хидроизолирането в основи, са обработката и изпълнението на детайлите като връзки, преходи, уплътняване на фуги, застъпване на отделните хидроизолации и др.

Дилатационни фуги

Дилатационни фуги

Един от често срещаните казуси е хидроизолирането и уплътняването на дилатационните фуги и връзката им с основната хидроизолация на основите. Проникването на вода във фугите може да доведе до наличие на влага в хоризонталните плочи и в стените на сградата. От съществено значение е да се приложат правилни решения в зависимост от вида на водното натоварване и размера на структурните движения.

Преходи и връзки

Преходи и връзки

Обработката на отворите при преходите на различните видове комуникации в сградата са друг често срещан проблем на хидроизолирането в основи. Входовете на тръбите с различните видове кабели, на тръбите на водоснабдителната мрежа и изходите на тръбите на канализационната мрежа са критични от гледна точка на правилно изпълнени хидроизолационни детайли.

Решение

Хидроизолационните системи Weber включват множество аксесоари и разнообразни решения, които спомагат да се осигури надеждна хидроизолация на различни повърхности.

Етап 1

Етап 1

Дилатационните фуги, оставени в плочите и стените на сградите, могат и следва да се хидроизолират със специалните двустранно гумирани хидроизолационни ленти weber.tec B 240 (24 cm ширина) или weber.tec B 400 (40 cm ширина).
Тесни ивици по ръбовете на дилатационните фуги предварително се обмазват с битумните хидроизолации weber.tec 915 или weber.dry 906 (weber.tec 906) (Plastikol UDM 2) или с еластичната циментова хидроизолация weber.tec Superflex D2. При дилатационни фуги при хоризонтални плочи лепенето следва да се извърши с двукомпонентното епоксидно лепило weber.xerm 848 (Deitermann Multipox FK). В прясно положения материал се притискат текстилните краища на хидроизолационната лента.
След изсъхване на първия слой на хидроизолацията върху лентата се нанася вторият слой, като средната й част трябва да остане необмазана.

Етап 2

Етап 2

Входовете на тръбите на различните комуникации могат да се изпълнят със специални преходници, които се вграждат в стената.
За хидроизолирането на връзката на описаните преходници с основната хидроизолация могат да се използват хидроизолационни маншети от weber.sys 982 (Montaplast B). Под мястото за маншета предварително следва да се обмаже с двукомпонентните битумни хидроизолации weber.tec 915 или weber.dry 906 (weber.tec 906) (Plastikol UDM 2). След изсъхване на слоя хидроизолация под маншета върху същия се нанася слой от битумната хидроизолация. Вторият слой прави и връзката с основната хидроизолация на стената.
Когато за вход на тръбата не се използва специален преходник, фугата между нея и стената може да се запълни с ремонтния несвиващ се разтвор weber.tec 933 (Deitermann HKS) и да се обработи с двукомпонентната weber.tec 915.

Решение със следните продукти на Вебер

Решение 1

weber.tec B 240

Еластични хидроизолационни ленти за работещи и дилатационни фуги, най-вече при хидроизолиране в основи.

weber.tec B 400

Еластични хидроизолационни ленти за работещи и дилатационни фуги, най-вече при хидроизолиране в основи.

weber.dry 906

Двукомпонентна битумна хидроизолация

weber.tec 915

Едно-/двукомпонентна битумна хидроизолация

weber.dry SS-8 Extra

Двукомпонентна, еластична хидроизолация на циментова основа

weber.tec 933

Водоплътен ремонтен разтвор