Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Как да хидроизолираме основи?

Хидроизолирането на основите на сградите е необходимо и задължително, независимо от вида, предназначението и големината на сградата. При наличие на високи води в основите хидроизолирането започва още от подложния бетон.

Проблем

Хидроизолирането на основите на сградите е необходимо и задължително, независимо от вида, предназначението и големината на сградата. При наличие на високи води в основите хидроизолирането започва още от подложния бетон.

Поражения по конструкцията

Поражения по конструкцията

Високите подпочвени и напорни води могат и причиняват сериозни проблеми по незащитените конструкции на сградите. Водата прониква в плочата и стените на сградата и влияе на здравината на бетона, на армировката и на конструкцията като цяло.

Поражения в подземните помещения

Поражения в подземните помещения

Просмуквайки се през нехидроизолираните плочи и стени, водата се разпространява и се появява по стените в помещенията. Влагата в стените може да причини изключително големи поражения в помещенията под земната повърхност - подкожушване, изсоляване и отлепване на вътрешните мазилки, поява на плесен и мухъл, действие на влагата върху обзавеждането и/или вещите в помещенията.

Времеви ограничения

Скоростта на работа е ключова за динамичните темпове на строителство днес. Възможността за бързо хидроизолиране след декофриране на бетоновите стени пести време и пари. Високата остатъчна влажност в стените често е пречка и създава ограничения за полагането на някои видове хидроизолации.

Ограничени решения

Ограничени решения

В подобни на горния случаи особено важни са и състоянието и водното съдържание в плочата от подложен бетон. Високата остатъчна влажност обикновено създава ограничения за полагането на някои видове хидроизолации.

Решение

Хидроизолационната система с обмазващи битумни продукти Weber осигурява надеждна, безшевна и безфугова хидроизолация на хоризонтални и вертикални повърхности.

Етап 1

Етап 1

Върху повърхностно сухата (изпръхнала) плоча от подложен бетон се нанася еднокомпонентният битумен грунд weber.tec 901 (Eurolan 3 K), разреден в съотношение 1:10 с вода. Нанасянето се извършва с четка или бояджийски валяк до постигане на полупрозрачно кафеникаво покритие.

Етап 2

Етап 2

Около 2 часа по-късно върху изсъхналия грунд се нанася един плътен слой от двукомпонентната битумна хидроизолация weber.dry 906 (weber.tec 906) (Pastikol UDM 2). Полагането може да се извърши с четка или при равна основа - с маламашка. При наличие на напорни води в основите, в прясно положения слой хидроизолация се препоръчва да се вложи стъклофибърна мрежа или нетъкан геотекстил.

Етап 3

Етап 3

След изсъхване на първия битумен слой се нанася и втори плътен слой от weber.dry 906 (weber.tec 906) (Pastikol UDM 2). След изсъхване на хидроизолацията същата трябва да се предпази със защитна замазка от нараняване от последващи строителни работи като подготовка на армировка за основната плоча и др.

Етап 4

Етап 4

Всички големи неравности, отвори и дълбоки наранявания по декофрираните бетонови стени или зидариите следва да се запълнят и/или поправят с ремонтния разтвор weber.tec 933 (Deitermann HKS) или друг подходящ материал.

Етап 5

Етап 5

Външните ъгли следва да се заоблят. При връзката плоча - стена следва да се изпълни холкер с weber.tec 933 (Deitermann HKS). Радиусът на холкера не бива да превишава 5 cm.

Етап 6

Етап 6

Върху повърхностно сухите и подравнени стени и върху холкерите се нанася еднокомпонентният битумен грунд weber.tec 901 (Eurolan 3 K), както е описано по-горе.

Етап 7

Върху изсъхналия грунд се нанася един слой от еднокомпонентната битумна хидроизолация weber.tec 915. Ако в основата има шупли и други дефекти, предварително следва да се нанесе тънък запълващ слой с материала, като инструментът се притиска до пристъргване.

Етап 8

Етап 8

След изсъхване на първия битумен слой с помощта на маламашка се нанася и втори плътен слой от weber.tec 915.

Етап 9

Етап 9

След изсъхване на битумната хидроизолация със същия материал може да се залепят и топлоизолационни плочи по стените. Цялата система трябва да се предпази по подходящ начин от обратния насип.

Решение със следните продукти на Вебер

Решение 1

weber.tec 901

Концентриран битумен грунд

weber.dry 906

Двукомпонентна битумна хидроизолация

weber.tec 933

Водоплътен ремонтен разтвор

weber.tec 915

Едно-/двукомпонентна битумна хидроизолация