Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Как да хидроизолираме вътрешни стени в основи?

Проблем

В определени случаи външна хидроизолация на сградите не е изпълнена или ако има такава, тя показва дефекти. Крайният резултат е поява на влага в помещенията.

Поражения в подземните помещения

Поражения в подземните помещения

Просмуквайки се през нехидроизолираните плочи и стени, водата се разпространява и се появява по подовете и стените в помещенията. Влагата може да прониква от подовата плоча или от стените или от двете места едновременно. Напорната вода около сградата оказва налягане върху проникналата в бетона или зидарията вода и я кара да се движи нагоре по стените на сградите.
Влагата в стените може да причини изключително големи поражения в помещенията под земната повърхност - подкожушване, изсоляване и отлепване на вътрешните мазилки, поява на плесен и мухъл, действие на влагата върху обзавеждането и/или вещите в помещенията. В някои технически помещения, като асансьорни шахти, могат да възникнат проблеми и с експлоатацията на съоръженията.

Различни по интензивност проблеми

Различни по интензивност проблеми

Различната интензивност на водното натоварване, съчетана с различните видове и състояние на основите, може да доведе до различни по сложност проблеми - от опетняване от влага по стените до извиране на вода от пода или стените.

Ограничени решения

Поради спецификата на проблема съществуват относително ограничен брой решения. Особеността в случая е необходимостта използваният хидроизолационен материал да бъде устойчив на негативно водно налягане.

Решение

Хидроизолационните системи с обмазващи продукти на циментова основа Weber осигуряват надеждна, безшевна и безфугова хидроизолация на подземните помещения.

Етап 1

Етап 1

За правилното изпълнение на хидроизолационните работи следва да се отстранят мазилките и шпакловките от стените, а в някои случаи и подовата замазка. Основата трябва да се почисти от всякакви остатъци, които могат да намалят адхезията.

Етап 2

При наличие на напорни води от вътрешната страна на стените следва да се използва бързосвързващият и запушващ отвори разтвор weber.tec 935 (Cerinol STM). В рамките на секунди с негова помощ се спират подобни течове. Преди последващи операции следва да се изчакат поне 12 часа, за да се проследи дали водата няма да избие на ново място. В този случай процедурата се повтаря. 

Етап 3

Етап 3

След запушване на бликащите отвори при връзката под - стена следва да се изпълни холкер с ремонтния водоплътен разтвор weber.tec 933 (Deitermann HKS). Радиусът на холкера не бива да превишава 5 cm.

Етап 4

Етап 4

Влажните стени и подове следва да се шпакловат в един слой с weber.tec 933 (Deitermann HKS).

Етап 5

Етап 5

След изсъхване на шпакловката следва да се нанесат 3 слоя от обмазващите циментови хидроизолации Weber/Deitermann. В зависимост от възрастта на конструкцията, вида на основата, времевия лимит за изпълнение на хидроизолационните работи, очакваните натоварвания и др. могат да се използват нееластичната еднокомпонентна weber.tec 930 (Deitermann DS), еластичната еднокомпонентна weber.tec 824 (Superflex D1) или реактивно свързващата се еластична двукомпонентна weber.tec Superflex D2. В случаите на относително леки поражения хидроизолационните работи могат да се изпълнят и само с някоя от последните 3 хидроизолации.

Решение със следните продукти на Вебер

Решение 1

weber.tec 935

Разтвор за хидроизолиране при водно налягане

weber.tec 933

Водоплътен ремонтен разтвор

weber.tec 930

Циментова хидроизолация