Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Как да ремонтираме плосък покрив?

Проблем

Плоските покриви са удачно решение за завършек на сгради с правилни геометрични форми. Те позволяват максимално използване на височините на стаите на последните етажи. Изпълнението на плосък покрив е свързано с големи отговорности за проектантите и изпълнителите. От друга страна, материалите, които се използват при изпълнение на хидроизолациите, имат своя ограничен живот и за правилното функциониране на системите те трябва да бъдат поддържани, ремонтирани и освежавани.

Неблагоприятни влияния

Неблагоприятни влияния

Върху плоските покриви оказват влияние няколко вида фактори, сред които дъжд, слънце, индустриални газове, отопление и вентилация на сградите, човешка дейност и други. Всеки от тях може да причини различни поражения, които да доведат до проникване на вода в плочите над жилищните помещения.

Множество детайли

Множество детайли

При изпълнение на плосък покрив изключително важни са детайлите при връзките с отводнителните системи, коминните тела, окабелявания и др., имащи отношение към правилното хидроизолиране на покрива. Обикновено проблемите се появяват точно в тези критични места и те най-често се нуждаят от ремонт.

Разнообразни финишни покрития

Разнообразни финишни покрития

Различните системи за хидроизолиране на плоски покриви използват различни материали за финишно покритие. Битумните мушами, металните плоскости, фиброциментовите плоскости, обмазващите битумни и полимерни продукти имат различни експлоатационни характеристики и дълготрайност и изискват различен вид поддръжка.

Разнообразни проблеми

Разнообразни проблеми

Често срещани проблеми със старите покривни хидроизолации са отлепване на съществуващото покритие, подкожушване, отстраняване на минералната защита на покритието, напуквания, разкъсвания, изгаряне от слънчевите лъчи и други видове повреди.

Решение

Хидроизолационните системи Weber предлагат разнообразни възможности за ремонт и саниране на плоски покриви. Различните финишни покрития и проблемите, свързани с тях, изискват различни по вид дейности и материали.

Разлепени, разкъсани и подкожушени битумни мушами

Разлепени, разкъсани и подкожушени битумни мушами

Решете тези и други проблеми с помощта на битумната хидроизолационна паста weber.tec 911. Нанесете продуктът върху всички сухи и здрави, ненапукани минерални, битумни и някои видове метални основи. weber.tec 911 нанесете с шпакла или маламашка. Дебелината на един слой от материала не бива да надхвърля 4 mm. Максималната дебелина на положения материал не трябва да надвишава 10 mm. За да поправите подкожушените хидроизолации срежете издутината на кръст. Подгънете краищата настрани и подсушете вътрешността. Положете материала вътре и притеснете краищата върху пресния материал. Цялата поправена повърхност обмажете с weber.tec 911. По аналогичен начин подлепете и разлепени битумни мушами.

Напукани и компрометирани от времето битумни хидроизолации

Напукани и компрометирани от времето битумни хидроизолации

За поправката на подобни хидроизолации използвайте weber.tec 911. За поддържане и освежаване на подобни хидроизолации се използва UV устойчивото битумно покритие weber.tec 904. Почистете основата предварително от прах, мазни петна и свободни частици. Първият слой weber.tec 904 нанесете интензивно с широка груба четка. Положете вторият слой машинно или с четка. Нужни са два слоя weber.tec 904. При голямо натоварване на повърхностите положете и трети слой. Когато се използва веднъж годишно като боя за ремонт, един слой е достатъчен. Предварително почистете старото покритие и направете нужните поправки на повредените места.

Решение със следните продукти на Вебер

Решение 1

weber.tec 911

Битумна хидроизолационна паста