Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Референтни обекти (1)

В този раздел можете да прегледате обекти, изградени с материали с марката Вебер.

Всеки продукт от предлаганата продуктовата гама е съобразен с гео­графската среда, архитектурата, културата и манталите­та на държавата, в която се предлага. Специалистите на компанията взимат под внимание всеки детайл при разра­ботване на продукт или услуга, мотивирани да задоволят изискванията на всеки клиент.

За нас реалният критерий за качествен продукт е не вре­мето, а клиентът.