Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Американско-английската академия

Хидрроизолацията в основите но новия корпус на Американско-английската академия

Хидроизолацията в основите на новия корпус на Американско-английската академия  се изпълниха със система от мазана битумна хидроизолация на Вебер. Сградата е с обща площ от 13 133 кв.м., разположени на едно подземно ниво и 3 етажа. Общата площ на хидроизолираната повърхност е 1420 кв.м. След оценка на местоположението на обекта положената система беше изчислена за натоварване при просмукваща се влага.

Асоциирани продукти

weber.tec 901

weber.tec 901

Концентриран битумен грунд

weber.tec 915

weber.tec 915

Едно-/двукомпонентна битумна хидроизолация

weber.tec 933

weber.tec 933

Водоплътен ремонтен разтвор

weber.tec B 240

weber.tec B 240

Еластични хидроизолационни ленти за работещи и дилатационни фуги, най-вече при хидроизолиране в основи.