Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Хидроизолиране на хоризонтални плочи в основи

За получаване на максимално добри резултати нашите специалисти препоръчват употребата на цели системи продукти.

Тук можете да намерите информация за продуктите, които работят в система.

Хидроизолиране на хоризонтални плочи в основи

Хидроизолиране на хоризонтални плочи в основи

Използвани продукти:

При системите за хидроизолиране на хоризонтални плочи в основи препоръчителните продукти са:

weber.tec 901, weber.tec 906 и армировъчна мрежа