Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Хидроизолиране на покрив с UV устойчиво покритие

За получаване на максимално добри резултати нашите специалисти препоръчват употребата на цели системи продукти.

Тук можете да намерите информация за продуктите, които работят в система.

Хидроизолиране на покрив с UV устойчиво покритие

Хидроизолиране на покрив с UV устойчиво покритие

Използвани продукти:

При системите за хидроизолиране на покрив с UV устойчиво покритие препоръчителните продукти са:

weber.prim 801 и weber.tec 960