Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Хидроизолиране на покривна тераса

За получаване на максимално добри резултати нашите специалисти препоръчват употребата на цели системи продукти.

Тук можете да намерите информация за продуктите, които работят в система.

Хидроизолиране на покривна тераса

Хидроизолиране на покривна тераса

Използвани продукти:

При системите за хидроизолиране на покривна тераса препоръчителните продукти са:

weber.tec 935weber.tec 901, weber.tec 906, армировъчна мрежа и weber.tec 824