Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Връзки и преходи при хидроизолиране в основи

За получаване на максимално добри резултати нашите специалисти препоръчват употребата на цели системи продукти.

Тук можете да намерите информация за продуктите, които работят в система.

Връзки и преходи при хидроизолиране в основи

Връзки и преходи при хидроизолиране в основи

Използвани продукти:

При системите за връзки и преходи при хидроизолиране в основи  препоръчителните продукти са:

weber.tec 824, weber.tec 906, weber.tec Superflex more, weber.tec B 240