Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Продукти

Всеки отделен случай на хидроизолация е различен и изисква собствен подход. Общото при всички е нуждата от правилен анализ на обективните факти и преценка за очакваното водно натоварване върху различните части на сградата. Грешното определяне на водното натоварване и неговият произход води до бъдещи поражения и проблеми и е предпоставка за по-големи разходи за саниране.

Изберете една от продуктовите спецификации по-долу, за да получите пълна информация за качествата, приложението и предимствата на дадения продукт, както и полезни съвети за техниката и технологията на полагането му.

webertec smart protect

webertec smart protect

Двукомпонентно еластично хидроизолиращо лепило за плочки

Нов

Сравнител Премахни сравнителя

weber.tec Superflex D 2

weber.tec Superflex D 2

Реактивно свързваща се двукомпонентна хидроизолация

Сравнител Премахни сравнителя

weber.dry SS-7

weber.dry SS-7

Двукомпонентна хидроизолация на циментова основа за полагане под плочки

Сравнител Премахни сравнителя

weber.dry SS-8 Extra

weber.dry SS-8 Extra

Двукомпонентна, еластична хидроизолация на циментова основа

Сравнител Премахни сравнителя

weber.dry SS-10

weber.dry SS-10

Двукомпонентна еластична хидроизолация на циментова основа

Сравнител Премахни сравнителя

webertec D-protect

webertec D-protect

Еластична хидроизолационна мембрана под керамични покрития

Нов

Сравнител Премахни сравнителя

weber Bitumenabdichtung

weber Bitumenabdichtung

Еднокомпонентна битумна хидроизолация за структурно хидроизолиране.

Нов

Сравнител Премахни сравнителя

weber.tec 915

weber.tec 915

Едно-/двукомпонентна битумна хидроизолация

Сравнител Премахни сравнителя

weber.tec 930

weber.tec 930

Циментова хидроизолация

Сравнител Премахни сравнителя

weber.tec 931

weber.tec 931

Еднокомпонентна циментова хидроизолация

Сравнител Премахни сравнителя

weber.tec 933

weber.tec 933

Водоплътен ремонтен разтвор

Сравнител Премахни сравнителя

weber.tec 901

weber.tec 901

Концентриран битумен грунд

Сравнител Премахни сравнителя

weber.dry 906

weber.dry 906

Двукомпонентна битумна хидроизолация

Сравнител Премахни сравнителя

weber.tec 911

weber.tec 911

Битумна хидроизолационна паста

Сравнител Премахни сравнителя

weber.tec 935

weber.tec 935

Разтвор за хидроизолиране при водно налягане

Сравнител Премахни сравнителя

weberdry PUR Coat system

weberdry PUR Coat system

Полиуретанова хидроизолационна система за области с лек до умерен трафик.

Сравнител Премахни сравнителя

weberdry PUR Traffic system

weberdry PUR Traffic system

Полиуретанова хидроизолационна система за области с тежък пешеходен или автомобилен трафик.

Сравнител Премахни сравнителя

weberdry PUR Finish system

weberdry PUR Finish system

Водонепропускливо покритие на база UV-устойчиви полиуретанови смоли - икономичното решение за ремонт на балкони и тера..

Сравнител Премахни сравнителя

weberdry PUR 2K system

weberdry PUR 2K system

Полиуретанова хидроизолационна система за площи под постянно водно налягане.

Сравнител Премахни сравнителя

weber PUR ParkIn system

weber PUR ParkIn system

Полиуретанова високоустойчива хидроизолационна система за площи с тежко натоварване при вътрешни условия.

Нов

Сравнител Премахни сравнителя

weber PUR ParkOut system

weber PUR ParkOut system

Полиуретанова високоустойчива хидроизолационна система за площи с тежко натоварване при външни условия.

Нов

Сравнител Премахни сравнителя

weber.pur 7000

weber.pur 7000

weber.pur 7000 е прозрачен, дълбокопроникващ, еднокомпонентен полиуретанов грунд, с разтворители. Съхне при реакция с ..

Нов

Сравнител Премахни сравнителя

weber.pur 7100

weber.pur 7100

weber.pur 7100 е цветно, еднокомпонентно, високоустойчиво, ароматно полиуретаново тънкослойно покритие. weber.pur 7100..

Нов

Сравнител Премахни сравнителя

weber.pur 7200

weber.pur 7200

weber.pur 7200 е цветно, еднокомпонентно, високоустойчиво полиуретаново тънкослойно покритие за външна употреба. weber..

Нов

Сравнител Премахни сравнителя

weber.prim EP 2K

weber.prim EP 2K

Универсален епоксиден грунд на водна основа

Нов

Сравнител Премахни сравнителя

weber.dry PUR seal

weber.dry PUR seal

Полиуретанова хидроизолационна мембрана

Нов

Сравнител Премахни сравнителя

weber.dry PUR seal 2K

weber.dry PUR seal 2K

Двукомпонентна хидроизолираща мембрана

Нов

Сравнител Премахни сравнителя

weber.dry PUR coat

weber.dry PUR coat

Алифатно-полиуретанoво финишно покритие за пешеходни зони

Нов

Сравнител Премахни сравнителя

weber.dry PUR coat traffic

weber.dry PUR coat traffic

Алифатно-полиуретанoво финишно покритие за силно натоварени зони с пешеходен и автомобилен трафик

Нов

Сравнител Премахни сравнителя

weber.prim PUR tile

weber.prim PUR tile

Грунд за непорьозни повърхности, преди нанасяне на полиуретанови покрития

Нов

Сравнител Премахни сравнителя

weber.dry PUR trans

weber.dry PUR trans

Прозрачна, еднокомпонентна, течна, полиуретанова хидроизолационна мембранa

Нов

Сравнител Премахни сравнителя

weber.dry PUR finish

weber.dry PUR finish

Прозрачно, матово, полиуретаново покритие.

Нов

Сравнител Премахни сравнителя

weber.tec 828 DB 75

weber.tec 828 DB 75

Хидроизолационни ленти

Сравнител Премахни сравнителя

weber.tec 829 Objektband

weber.tec 829 Objektband

Хидроизолационни ленти

Сравнител Премахни сравнителя

weber.tec 828 MA

weber.tec 828 MA

Хидроизолационни маншети

Сравнител Премахни сравнителя

weber.tec 828 DA

weber.tec 828 DA

Хидроизолационен ъгъл - външен

Сравнител Премахни сравнителя

weber.tec 828 DI

weber.tec 828 DI

Хидроизолационен ъгъл - вътрешен

Сравнител Премахни сравнителя

weber.sys 982

weber.sys 982

Хидроизолационен маншет

Сравнител Премахни сравнителя

weber.tec B 240

weber.tec B 240

Еластични хидроизолационни ленти за работещи и дилатационни фуги, най-вече при хидроизолиране в основи.

Сравнител Премахни сравнителя

weber.tec B 400

weber.tec B 400

Еластични хидроизолационни ленти за работещи и дилатационни фуги, най-вече при хидроизолиране в основи.

Сравнител Премахни сравнителя