Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 935

weber.tec 935
weber.tec 935

Предимства на продукта

 • Бързо свързване
 • Хидрофобност
 • Може да се полага с маламашка или чрез запушване с ръка

Бързосвързващ, запушващ разтвор, предназначен за запълване и хидроизолиране на фуги, пукнатини, връзки и отвори, изложени на водно налягане. Хидроизолирането се осъществява незабавно, дори при напорна вода. weber.tec 935 прилепва практически към всяка минерална основа, към която се притисне.

Информация за продукта

Използва се за

 • Хидроизолиране на фуги, пукнатини и връзки, изложени на водно налягане по време на полагането или след него
 • Направа на бързо свързващи холкери
 • Запълваща мазилка при инжекционни работи

Описание

Бързо свързващ, запушващ отвори разтвор за хидроизолиране на дупки и пукнатини, изложени на водно налягане. Хидравлично свързваща се смес, съставена от висококачествени минерални фибри, пълнители без хлориди и хидравлично свързващи агенти.

Предназначение

weber.tec 935 (Cerinol STM) е предназначен за запълване и хидроизолиране на фуги, пукнатини, връзки и отвори, изложени на водно налягане. weber.tec 935 (Cerinol STM) не загнива и действа като антикорозиант. Включените в състава фибри се надуват при контакт с водата. Запушващата съставка започва свързването веднага, така че хидроизолирането се осъществява незабавно, дори при напорна вода. weber.tec 935 (Cerinol STM) прилепва практически към всяка минерална основа, към която се притисне.

Технически данни

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Консистенция

прахообразна

Плътност на сухото вещество

около 1,14 kg/dm3

Пропорция на смесване

в зависимост от полагането: суха смес или - 1,2-1,4 l вода за 5 kg

Отворено време за работа

около 5 min при +20° С

Температура на полагане

от +5° C до +30° C
/на въздуха и основата/

Време за свързване

може да бъде изложен на налягане след около 30 min при минимум +5° C

Якост на натиск

след 2 часа > 10 N/mm2

след 24 часа > 30 N/mm2

Разходна норма

Около 2 kg/dm3

Опаковка

 • Пластмасови кофи 14 kg
 • Палет 616 kg

Съхранение и годност

 • Да се съхранява в сухи и проветриви помещения при температури над 0° C.
 • Срок на съхранение в оригинални неотворени опаковки - 12 месеца от датата на производство.

Код на продукта

 • FW28

Продуктова документация

Техническа карта на продукта

Изпратете или изтеглете документацията

Можете да изпратите документацията по имейл или да я изтеглите.

Инструкции за полагане

Важно

 • Отвореното време за работа с материала след смесването му с вода е около 5 min

Изисквания при полагане

Температурата на въздуха или основата при полагането трябва да бъде от +5° C до +30° C.

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде твърда, стабилна, почистена от прах и мръсотии и без свободни частици. Основата трябва да бъде намокрена преди полагането.

Инструкции за полагане

 1. weber.tec 935 (Cerinol STM) трябва да бъде положена в течащи пукнатини и фуги. Сухата смес не трябва да се смесва с повече вода от указаното! За да се постигне хидроизолиране, е необходимо сместа да бъде леко влажна.
 2. В случаи на малки отвори, weber.tec 935 (Cerinol STM) може да се положи в сухо състояние и след това да се поддържа влажна, като се мокри с помощта на четка, докато се осъществи свързването.
 3. Където е възможно, дълбочината на фугата трябва да бъде 3 до 4 пъти по-голяма от ширината. Пукнатини, които са твърде тесни или плитки, трябва съответно леко да се издълбаят преди запълване.
 4. Когато weber.tec 935 (Cerinol STM) се използва като изравнителна замазка, тя трябва да се положи върху цялата повърхност на основата с помощта на неръждаема маламашка.

Необходими инструменти

 • Чист съд за размесване
 • Миксер с подходящ накрайник
 • Мистрия
 • Маламашка