Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec Superflex D 2

weber.tec Superflex D 2
weber.tec Superflex D 2

Предимства на продукта

 • Бързо свързване
 • Премоства пукнатини
 • Мразо- и UV-устойчива
 • Водонепропусклива, дори при напорна вода

weber.tec Superflex D 2 e двукомпонентна силно еластична, реактивносвързваща се хидроизолация за хидроизолиране на вътрешни и външни пространства като фундаментни стени и плочи, водни резервоари и др. Подходяща за хидроизолиране под плочки по стени и подове в мокри помещения, тераси и балкони, както и на плувни басейни. Може да се използва като свързващ слой върху стари полимер модифицирани битумни покрития при нови хидроизолационни работи по фундаментни стени. weber.tec Superflex D 2 сe отличава с изключително лесно нанасяне поради кремообразната консистенция на материала. Втвърдява се без остатъчен стрес и без пукнатини дори в случаите на вятър и UV лъчи. Върху готовата хидроизолация могат да се лепят плочки по тънкои среднослойния метод с еластични лепила.

Информация за продукта

Използва се за

Хидроизолиране на:

 • Фундаментни стени и плочи
 • Под керамични плочи
 • Мокри помещения, тераси и балкони
 • Плувни басейни
 • Резервоари за вода и др.

Описание

Двукомпонентна, силно еластична, реактивно свързваща се хидроизолационна обмазка за хидроизолиране на вътрешни и външни пространства. Базирана на нова технология със специален свързвател, позволяваща независимо от атмосферните условия свързване.

Предназначение

Използва се за премостващо пукнатини хидроизолиране на вътрешни и външни пространства като фундаментни стени и плочи, водни резервоари и др. Също така е подходяща за хидроизолиране под плочки по стени и подове в мокри помещения, тераси и балкони, както и на плувни басейни. Може да се използва като свързващ слой върху стари полимер модифицирани битумни покрития при нови хидроизолационни работи по фундаментни стени. Отличава се с изключително лесно нанасяне поради кремообразната консистенция на материала. Втвърдява се без остатъчен стрес и без пукнатини дори в случаите на вятър и UV лъчи. Върху готовата хидроизолация могат да се лепят плочки по тънко- и среднослойния метод с еластични лепила.

Технически данни

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Състав

цимент, кварцови пясъци, силно реактивен полимер, реактивни пълнители и добавки

Цвятсив
Плътност след смесванеоколо 1,07 kg/dm3
Съотношение за смесване1:1 по тегловни части
Отворено време за работаоколо 45 min при стандартни условия
Консистенциякремообразна
Полаганебаданарка, маламашка, валяк, машинно
Брой слоевенай-малко 2
Почистванес вода, докато е прясна
Може да се покриеслед около 90 min
Пешеходен трафикслед около 4 часа при стандартни условия
Лепене на плочкислед около 4 часа при стандартни условия
Напълно втвърдяваненезависимо от основата и атмосферните условия - след максимум 24 часа (дори при +5° C и 95% относителна влажност)
Пълно водно натоварванеслед 3 дни

Разходна норма

Минимална обща дебелина на покритието в mmОбщ разход в kg
Хидроизолиране на мокри помещения, балкони, тераси,
плувни басейни
2.0Около 2.5
Хидроизолиране при капилярно покачена вода и почвена влага, почвени и инфилтрирани дъждовни
безнапорни води
2.0Около 2.5
Напорна вода (до 3 m под земната повърхност)  2.5Около 3.1
Хидроизолиране на водни резервоари (до 15 m воден стълб)2.5 Около 3.1

Опаковка

 • Комбинирана опаковка 24 kg
 • Палет 432 kg

 • Течен компонент (А) 15 kg
 • Палет 360 kg
 • Сух компонент (В) 15 kg
 • Палет 360 kg

Съхранение и годност

 • Да се съхранява в сухи помещения при температури над 0° C.
 • Срок на годност в оригинални неотворени опаковки - 6 месеца от датата на производство.

Код на продукта

 • FW290024I
 • FW290030I

Продуктова документация

Техническа карта на продукта

Допълнителна документация

Изпратете или изтеглете документацията

Можете да изпратите документацията по имейл или да я изтеглите.

Инструкции за полагане

Важно

 • Да не се нанася върху замръзнали повърхности и при температура на основата над +30° C

Изисквания при полагане

Температурата на въздуха или основата при полагането да бъде от +3° C до +30° C. Трябва да се нанесат минимум 2 слоя върху цялата повърхност - около 1.25 kg за постигане на 1 mm дебелина на изсъхналия слой. Минималната обща дебелина на слоевете във всяка една точка трябва да отговаря на стойността, описана в таблицата с водните натоварвания (виж разходната норма). Вторият/третият слой да се нанесе, когато долният слой вече не може да бъде повреден от последващото полагане.

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде здрава, чиста и без свободни частици. Водоотблъскващите остатъци (например кофражни масла, грес или боя) трябва да бъдат почистени. Предварително намокрете равномерно основата. Силно абсорбиращите основи следва да се грундират с weber.prim 801 неразреден, или разреден с чиста вода в съотношение до 1:1.

Инструкции за полагане

Инструкции за полагане
 1. Външно и вътрешно хидроизолиране под земното ниво (фундаментни стени).
  Пукнатините, дупките и отворите по основата следва да бъдат запълнени, а изпъкналите части изчукани. Външните ъгли трябва да се заоблят, а във вътрешните ъгли да се оформи холкер с weber.tec 933. В случаите на вътрешно хидроизолиране в основи по вътрешните ъгли също трябва да се изпълни холкер с weber.tec 933, който да предпази от проникване на вода с негативно налягане. weber.tec Superflex D2 се нанася по стените и холкерите, както е описано в графа “РАЗХОДНА НОРМА”.
 2. Свързващ слой върху съществуващи полимерно модифицирани битумни покрития.
  Съществуващите, здраво свързани полимер-битумни покрития или бои трябва да се почистят от всякакви намаляващи адхезията вещества и свободни частици с вода под налягане. Старата хидроизолация трябва да се отстрани напълно при връзките на стените с плочата. weber.tec Superflex D 2 се нанася в един слой върху битумните покрития и в два слоя при връзката стена - плоча. Минералната основа трябва да се навлажни предварително. Разходът е около 2.5 kg/m2 в зоната на връзките и около 0.7 kg/m2 по стените. След изсъхване на свързващия слой може да се положи новото битумно покритие.
 3. Хидроизолиране под плочки.
  Предварително по връзките стена - под и по ъглите с weber.tec Superflex D 2 следва да се залепят хидроизолационните ленти weber.tec 828 DB 75, както и вътрешните и външните хидроизолационни ъгли. В случаите на хидроизолиране на плувни басейни по връзките следва да се вгради стъклофибърна мрежа между два слоя weber.tec Superflex D 2. След това цялата повърхност се обмазва с най-малко 2 слоя от weber.tec Superflex D 2.
 4. Хидроизолиране върху стари плочки.
  Със свързващия грунд weberprim plus Грунд следва да се грундират гланцираните и/или матовите плочки в помещенията или по тераси и балкони. Предварително да се направи тест за свързване на хидроизолацията с нанесения грунд. Ако свързването е незадоволително, се препоръчва механично награпяване на основата. weber.tec Superflex D 2 се нанася върху изсъхналия weberprim plus Грунд максимум до 2 дни след грундиране.
 5. Метални повърхности.
  Всички видове метални повърхности трябва да се почистят с разредител и след това директно да се обмажат с weber.tec Superflex D 2.

Необходими инструменти

 • Чист съд за размесване
 • Миксер с подходящ накрайник
 • Широка четка/баданарка
 • Мистрия
 • Маламашка

СМЕСВАНЕ

Компонент А и компонент В се смесват в съотношение 1:1 тегловни части в чист съд. Размесват се до постигане на хомогенна консистенция с помощта на нискооборотна машина с подходящ накрайник. Време за смесване – около 2–3 min.