Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 901

weber.tec 901
weber.tec 901

Предимства на продукта

 • Студено полагане
 • За разнообразни минерални повърхности
 • Без разтворители
 • Алкалоустойчив

weber.tec 901 е битумен гримд - емулсия без разтворители с високо съдържание на битум. Подходяща за сухи и влажни основи. Съвместим с цимент и вар. Притежава пластифициращ ефект, който значително намалява съотношението вода–цимент в мазилките и замазките и улеснява работата с тях. Устойчив на множество киселини и алкални разтвори. След разреждане се използва като грунд за битумни хидроизолации.

Информация за продукта

Използва се за

 • Грунд под мазани и рулонни битумни хидроизолации
 • Добавка за битумни хидроизолационни мазилки и замазки

Описание

Алкалоустойчива битумна емулсия, използвана като грунд при различни видове хидроизолационни покрития. Използва се и като самостоятелно хидроизолационно покритие и пластификатор за мазилки и замазки.

Предназначение

Битумна емулсия без разтворители с 60% съдържание на битум. Подходяща за сухи и влажни основи. Съвместима с цимент и вар. Притежава пластифициращ ефект, който значително намалява съотношението вода-цимент в мазилките и замазките и улеснява работата с тях. Устойчива на множество киселини и алкални разтвори. След разреждане се използва като грунд за битумни хидроизолации.

Технически данни

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Обем на сухото вещество

около 60%

Дифузно съпротивление
на водните пари µH20

около 800

Плътност

около 1,0 g/cm3

pH

около 10,0 (DIN 19261)

Консистенция

течна

Време за изсъхване (грунд)

2 часа

Време за изсъхване (хидроизолация)

24 часа за 1 mm

Разходна норма

Като грунд - 50 - 80 ml/m2.

Като изолация на основи под земната повърхност - 200 - 250 ml/m2/ слой.

Като покритие за покриви - 200 - 250 ml/m2/ слой.

Като добавка за интериорни замазки в основи - 20 - 40 kg/m3.

Като добавка за външни мазилки под земното ниво - 10 - 20% от водното съдържание.

Като добавка за хоросан за зидане под земята - 10 - 40 kg/m3.

Опаковка

 • Пластмасов контейнер 5 l
 • Палет 480 l

 • Пластмасов контейнер 30 l
 • Палет 540 l

Съхранение и годност

 • Да се съхранява при температури над 0° C.
 • Срок на съхранение в оригинални неотворени опаковки - 1 година от датата на производство.

Код на продукта

 • FP08
 • FP10

Продуктова документация

Техническа карта на продукта

Лист за безопасност на продукта

Изпратете или изтеглете документацията

Можете да изпратите документацията по имейл или да я изтеглите.

Инструкции за полагане

Важно

 • Да не се полага върху цинк и алуминий
 • Да не се полага върху замръзнали повърхности

Изисквания при полагане

Да не се полага при температура над +4° C. Да не се полага върху цинкови и алуминиеви повърхности. Да не се полага върху замръзнали повърхности. Да се избягва полагане на замазки при високи температури и пряко слънчево греене. При полагане в отопляеми стаи или при над +28° C покрийте с найлон, за да се избегне прекомерно бързото изсъхване.

Подготовка на основата

Може да се полага върху всички сухи или влажни здрави минерални основи, хастарни мазилки, армиращи мазилки и шпакловки, метал (без цинк и алуминий). Основата трябва да бъде твърда и предварително почистена от прах, мазни петна и свободни частици.

Инструкции за полагане

Инструкции за полагане

1. За грундиране

Разредете с чиста вода в съотношение 1:10 при използване като грунд под битумни хидроизолации. Разредете 1:3 с вода за грунд за метални покриви. Не е подходяща за монтирани с продупчване метални покриви.

2. Като защитно и хидроизолационно покритие

Нанесете един грундиращ слой, а след изсъхването му - минимум два слоя с неразредена емулсия. Всеки слой се нанася след пълното изсъхване на предходния.

3. Като хидроизолация на вътрешни стени в основи

Основата трябва да е грапава. Битумната емулсия се смесва с описаните материали в обемно съотношение, както следва: 1 част цимент - 2,5 части фин пясък - weber.tec 901 (Eurolan 3 K) (разредена 1:4 до 1:9). За подови замазки съотношението е: 1 част цимент - 3 - 3,5 части пясък - 1 част weber.tec 901 (Eurolan 3 К) - 6 части вода. След полагане да се оформят връзките между стените и пода, за да се получи безшевно покритие.

Необходими инструменти

 • Чист съд за размесване
 • Миксер с подходящ накрайник
 • Бояджийски валяк или широка четка
 • Машина за безвъздушно пръскане
 • Веднага след използване инструментите могат да се почистят с вода или разредител. След изсъхване - механично почистване