Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 915

weber.tec Superflex more

weber.tec 915
weber.tec 915

Предимства на продукта

 • Студено полагане
 • Силно еластична
 • Едно- или двукомпонентна
 • За хоризонтални и вертикални повърхности
 • Без разтворители

weber.tec 915 е едно/двукомпонентна битумна хидроизолация за сухи и влажни минерални повърхности. Създава еластично покритие, водонепропускливо и при вода под налягане. За хоризонтални и вертикални повърхности. Устойчива на стареене, вода, сулфат съдържащи води и всякакви агресивни субстанции, появяващи се в естествените почви. weber.tec 915 може да премоства появили се впоследствие пукнатини по основата.

Информация за продукта

Използва се за

Външно хидроизолиране на:

 • Стени в основи
 • Бетонови плочи
 • Подложен бетон
 • Фундаменти
 • Подземни паркинги

Описание

Еластична едно- или двукомпонентна дебелослойна битумна хидроизолация за подземните части на сградите.

Предназначение

Хидроизолация за сухи и влажни минерални повърхности. Създава еластично покритие, водонепропускливо и при вода под налягане. За хоризонтални и вертикални повърхности. Устойчива на стареене, вода, сулфат съдържащи води и всякакви агресивни субстанции, появяващи се в естествените почви. Може да премоства появили се впоследствие пукнатини по основата.

Технически данни

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Обем на сухото вещество

около 85%

Плътност

около 0.65 g/cm3

Минимална дебелина

3 mm

Максимална дебелина

4 mm

Консистенция

полутечна

Вътрешна употреба

да

Външна употреба

да

Разходна норма

Съгласно DIN 18195:

Около 3,7 l/m2 - при нормална влажност на почвата

Около 3,7 l/m2 - при наличие на подпочвена влага и неакумулираща се вода

Около 4,8 l/m2 - при акумулираща се, просмукваща се вода

Около 4,8 l/m2 - при наличие на течаща или напорна вода

Посочените разходни норми са за гладки и равни повърхности и могат да варират в зависимост от равността на основата и методите на полагане. Посочените разходни норми не включват изравнителен слой.

Опаковка

Компонент А

 • Пластмасов контейнер 30 l
 • Палет 540 l

Компонент Б

 • Пластмасова кутия 2 kg
 • Кашон 18 kg

Съхранение и годност

 • Да се съхранява при температури над 0° C в оригинални неотворени опаковки.
 • Годност: 9 месеца от датата на производство.

Код на продукта

 • FW09
 • FW11

Продуктова документация

Техническа карта на продукта

Лист за безопасност на продукта

Изпратете или изтеглете документацията

Можете да изпратите документацията по имейл или да я изтеглите.

Инструкции за полагане

Важно

 • Да не се полага върху замръзнали повърхности
 • За по-бързо изсъхване се използва вторият прахообразен компонент

Изисквания при полагане

Температурата на въздуха или основата при полагането трябва да бъде между +5° C до +35° C. В случай на силно слънчево греене да се осигури сянка. Нанесеното покритие изсъхва напълно за около 3 дни.

Приблизителна скорост за изсъхване - около 1 mm на ден.

Подготовка на основата

Подходящи основи са тухли, бетон, циментови мазилки и замазки, здраво свързани стари битумни покрития и бои. Основата трябва да бъде здрава, равна и незамръзнала. Да се отстранят шупли, остатъци от смоли, да се поправят по-големите пукнатини, да се отстранят неравностите по мазилката или бетона. Вътрешните и външните ъгли трябва да се заоблят. weber.tec 915 може да се полага както върху напълно сухи, така и върху влажни, но все още абсорбиращи повърхности.

Инструкции за полагане

Инструкции за полагане

1. Изравнителен слой
По-големи фуги и пукнатини в основата да се запълнят с weber.tec 933 (Deitermann HKS). Всички ъгли да се заоблят. Основата да се грундира с грунд weber.tec 901 (Eurolan 3 K). В случаите на порьозни основи и зидария, както и при наличие на шупли, weber.tec 915 трябва да се положи в първи слой с маламашка до престъргване, за да се заглади повърхността и да се предотврати появата на подкожушвания.

2. Хидроизолиране на вертикални основи
weber.tec 915
 се нанася с плоска маламашка в два слоя. Вторият слой се нанася веднага след като първият е достатъчно изсъхнал, така че полагането на втория да не го нарани. При хидроизолиране в случаи на акумулирани инфилтрирани води и напорни води между двата слоя се полага стъклофибърна мрежа или армиращ слой от нетъкан геотекстил. С хидроизолацията могат да се лепят и топлоизолационните плочи върху хидроизолираната стена. Преди обратния насип хидроизолацията трябва да се защити по подходящ начин.

3. Хидроизолиране на хоризонтални основи
При хидроизолиране срещу почвена влага weber.tec 915 се нанася в два слоя, след като грундът е изсъхнал. След като хидроизолационният слой е напълно изсъхнал, се покрива с двуслойно полиетиленово фолио, което да го предпази от последващата замазка. Когато се хидроизолира срещу акумулирана просмукваща се вода и напорна вода, weber.tec 915 се нанася върху подложния бетон.

3. Хидроизолиране на балкони и тераси
weber.tec 915
 се нанася върху бетоновата плоча и трябва да се обърне до нивото на горния край на замазката. По вътрешните ъгли и ръбовете да се вгради стъклофибърна мрежа или да се изпълни холкер. След като хидроизолационният слой е напълно изсъхнал, се покрива с двуслойно полиетиленово фолио, което да го предпази от последващата замазка.

Необходими инструменти

 • Миксер с подходящ накрайник
 • Черпак за битумни продукти
 • Мистрия
 • Маламашка
 • Веднага след използване инструментите да се почистят с вода или разредител. След изсъхване - механично почистване