Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 930

weber.tec 930
weber.tec 930

Предимства на продукта

 • За позитивно и негативно водно налягане
 • Много добро сцепление с минерални основи
 • Устойчива на механично натоварване

weber.tec 930 е продукт на циментова основа с пластификатори, който се свързва хидравлично с основата и прониква в капилярната й структура. Когато weber.tec 930 се полага върху бетон или циментови замазки, част от хидрофобните субстанции на материала проникват в порите и капилярите на основата. Хидрофобният компонент на готовата смес влиза в неразрушима комбинация със замазката или бетона. Хидрофобните субстанции в капилярите не се влияят нито от алкалността на строителните материали, нито от други химични въздействия. Хидрофобните субстанции в капилярите са неактивни, когато е сухо, и се активират при наличие на влага.

Информация за продукта

Използва се за

Хидроизолиране срещу:

 • Земна влага
 • Ненапорна вода
 • Канална вода
 • Около плувни басейни
 • Вода под налягане в контейнери

Описание

Еднокомпонентна, нееластична хидроизолация на циментова основа.

Предназначение

Продукт на циментова основа с пластификатори, който се свързва хидравлично с основата и прониква в капилярната й структура. Когато weber.tec 930 (Deitermann DS) се полага върху бетон или циментови замазки, част от хидрофобните субстанции на материала проникват в порите и капилярите на основата. Хидрофобният компонент на готовата смес влиза в неразрушима комбинация със замазката или бетона. Хидрофобните субстанции в капилярите не се влияят нито от алкалността на строителните материали, нито от други химични въздействия. Хидрофобните субстанции в капилярите са неактивни, когато е сухо, и се активират при наличие на влага.

Технически данни

(при +23° C и относителна влажност 50%)

 

Съставцимент, добавки, минерални пълнители
Плътностоколо 1,32 g/cm3
Минимална дебелина2 mm
Максимална дебелина3 mm (за 3 слоя)
Отворено време за работаоколо 60 min при +20° C

Разходна норма

 • Разходът на готовата смес от weber.tec 930 (Deitermann DS) е около 2,0 kg/m2/mm.
 • Разходът при почвена влажност е около 4,0 kg/m2, дебелина на слоя – 2,0 mm.
 • Разходът при ненапорна вода е около 5,0 kg/m2, дебелина на слоя – 2,5 mm.
 • Разходът при напорна вода (позитивно водно налягане), водни резервоари и негативно водно налягане е около 6,0 kg/m2, дебелина на слоя – 3,0 mm.

Опаковка

 • Книжен чувал със защитно фолио 25 kg
 • Палет 1050 kg

Съхранение и годност

 • Да се съхранява в сухи и проветриви помещения върху дървени палети при температури над 0° C.
 • Годност в оригинални неотворени опаковки - 12 месеца от датата на производство.

Код на продукта

 • FW020000I

Инструкции за полагане

Важно

 • Да се полага само върху ненапукани основи
 • Да не се нанася върху замръзнали основи

Изисквания при полагане

Температурата на въздуха или основата при полагането трябва да бъде от +5° C до +30° C.

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде твърда, стабилна и без свободни частици. Стари нездрави мазилки и шпакловки, както и вар, мръсотии и бои трябва да се премахнат, за да се осигури отворена капилярна система. Абсорбиращи основи като бетон, тухли и др. не е необходимо да се навлажняват преди полагане на продукта. Предварителното навлажняване зависи от съдържанието на влага в основата. Продуктът се полага само ако преди това от основата е отстранена всякаква застояла или течаща вода.

Инструкции за полагане

Инструкции за полагане
 1. Една торба (25 kg) weber.tec 930 (Deitermann DS) се смесва с 4,00 – 4,75 l чиста вода и се разбърква с машина с подходящ накрайник за около 3 – 4 min.
 2. Изборът на подходяща хидроизолация зависи от водното налягане, вида на водата и почвата, вида на сградата. Определянето и оценката на тези фактори трябва да се извърши преди започване на хидроизолирането.
 3. Препоръчва се слоевете да се нанасят с четка (баданарка). Разходът за всяка операция следва да бъде около 2 kg/m2. При полагане с маламашка всеки слой следва да се награпи с четката, след като е започнало втвърдяването. За постигане на по-добро сцепление при хоризонтални повърхности първият слой да се нанесе с четка с твърд косъм. Правилното полагане изисква минимум два слоя. Всеки от тях трябва да покрие цялата повърхност. Ъглите между стените или плочата и стените да се обработят с weber.tec 933 (Deitermann HKS). След изсъхване заоблените ъгли се покриват с weber.tec 930 (Deitermann DS).
 4. При хидроизолиране в случаи на напорна вода и/или на водни резервоари следва да се нанесат 3 слоя. Във всяка точка на покритието дебелината на изсъхналия слой трябва да е минимум посочената за конкретния случай в разходния раздел. Ако при вътрешно хидроизолиране се очаква поява на пукнатини по основата, тогава препоръчваме нанасяне на един слой weber.tec 930 (Deitermann DS), а след това 2 слоя от еластичните хидроизолационни обмазки weber.tec 824 (Superflex D1) или weber.tec Superflex D2.
 5. След полагане покритието да се поддържа влажно най-малко 24 часа. Да се пази от директна слънчева светлина и замръзване в срок от 5 дни. След напълното изсъхване върху weber.tec 930 (Deitermann DS) може да се полагат защитни покрития, топлоизолационни плочи, несъдържащи гипс мазилки и др.

Необходими инструменти

 • Чист съд за размесване
 • Миксер с подходящ накрайник
 • Широка четка/баданарка
 • Мистрия
 • Маламашка