Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 931

weber.tec 931
weber.tec 931

Предимства на продукта

 • За позитивно и негативно водно налягане
 • Подходяща за хидроизолиране под керамични покрития, за мазета, гаражи и водни резервоари
 • При полагане на 4 слоя – хидроизолационното покритие издържа до 2,5 bar налягане

weber.tec 931 е еднокомпонентна, нееластична хидроизолация на циментова основа с пластификатори, която се свързва хидравлично с основата. Когато weber.tec 931 се полага върху бетон или циментови замазки, част от хидрофобните субстанции на материала проникват в порите и капилярите на основата. За хидроизолиране под плочки, в бани, кухни и мокри помещения.

Информация за продукта

Използва се за

Хидроизолиране срещу:

 • Земна влага
 • Ненапорна вода
 • Около плувни басейни
 • За хидроизолиране под плочки за бани, кухни и мокри помещения

Описание

Еднокомпонентна, нееластична хидроизолация на циментова основа.

Предназначение

Продукт на циментова основа с пластификатори, който се свързва хидравлично с основата. Когато weber.tec 931 се полага върху бетон или циментови замазки, част от хидрофобните субстанции на материала проникват в порите и капилярите на основата. За хидроизолиране под плочки, в бани, кухни и мокри помещения.

Технически данни

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Съставцимент, добавки, минерални пълнители
Плътностоколо 1,32 g/cm3
Минимална дебелина1-1,5 mm на слой
Максимална дебелина4-6 mm (за 4 слоя)
Отворено време за работаоколо 60 min при +20° C

Разходна норма

Разходът на готовата смес от weber.tec 931 е около 1,5 kg/m2 за 1 mm.

Разходът при хидроизолиране на керамични покрития е около 3–3,5 kg/m2, при 2 слоя.

Разходът при хидроизолиране на водни резервоари е около 4–6 kg/m2, при 2–3 слоя.

Опаковка

 • Книжен чувал със защитно фолио 25 kg
 • Палет 1050 kg

Съхранение и годност

 • В оригиналната опаковка, в закрити, проветриви и сухи складови помещения.
 • Годност 1 година от датата на производство (отбелязана на опаковката).

Код на продукта

 • FW0210006

Продуктова документация

Лист за безопасност на продукта

Изпратете или изтеглете документацията

Можете да изпратите документацията по имейл или да я изтеглите.

Инструкции за полагане

Важно

 • Не полагайте материал върху много влажни основи и/или при високи температури на пряка слънчева светлина
 • Да не се нанася върху замръзнали или топящи се основи
  • Положеният материал трябва да е предпазен от дъжд и замръзване 24 часа след нанасянето му

Изисквания при полагане

Полагането на хидроизолацията да става при температура между +5° С и +30° С.

Подготовка на основата

 • Основата трябва да бъде достатъчно твърда, товароносима, чиста, суха, без наличието на вещества, които да намаляват адхезията.
 • Продуктът се полага само ако преди това от основата е отстранена всякаква застояла или течаща вода.
 • Абсорбиращи основи като бетон, тухли и др. се препоръчва да се навлажняват преди полагане на продукта.

Инструкции за полагане

Инструкции за полагане
 1. Една торба (25 kg) weber.tec 931 се смесва със 7,00–7,5 l чиста вода и се разбърква с машина с подходящ накрайник за около 3–4 min до получаване на хомогенна смес. Изчакайте 5 min. след което пребъркайте разтвора до достигане на еднородна подходяща за нанасяне смес без сухи остатъци в нея.
 2. Изборът на подходяща хидроизолация зависи от водното налягане, вида на водата и почвата, както и вида на сградата. Определянето и оценката на тези фактори трябва да се извърши преди започване на хидроизолирането.
 3. Препоръчва се слоевете да се нанасят с четка (баданарка). Разходът за всяка операция следва да бъде около 1,5–2 kg/m2 при дебелина на слоя 1–1,5 mm. Правилното полагане изисква минимум два слоя, като това е препоръката за хидроизолиране на керамични покрития. Всеки следващ слой се полага след изсъхване на предишния (3–4 часа при температура 23° С). Всеки от тях трябва да покрие цялата повърхност и се полага кръстосано на предишния слой. Ъглите между стените или плочата и стените да се обработят с weber.tec 933. След изсъхване заоблените ъгли се покриват с weber.tec 931. При полагане на керамични покрития да се използват хидроизолационни ленти weber.tec 828 DB 75, които се поставят във всички ъгли на керамичното покритие.
 4. При хидроизолиране в случаи на напорна вода и/или на водни резервоари следва да се нанесат 3–4 слоя. При полагане на 4 слоя хидроизолационното покритие издържа до 2,5 bar.

Необходими инструменти

 • Чист съд за размесване
 • Миксер с подходящ накрайник
 • Широка четка/баданарка
 • Мистрия
 • Маламашка