Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 933

weber.tec 933
weber.tec 933

Предимства на продукта

 • Водонепропусклив
 • Еластичен
 • Бързо свързване
 • Сулфатоустойчив

weber.tec 933 е водоплътен ремонтен разтвор на циментова основа за направа на холкери под хидроизолация при връзките стена–под. Може да се използва и като изравнителна замазка под двукомпонентната хидроизолационна обмазка webertec smart protect. Продуктът е подходящ за запълване на дупки и изравняване на неравен бетон или зидария. След изсъхване върху weber.tec 933 могат да се положат обмазващи битумно-полимерни или еластични циментови хидроизолации.

Информация за продукта

Използва се за

 • Направа на холкери
 • Запълване на ъгли при връзка стена - стена
 • Запълване на дупки и изравняване на неравен бетон или зидария
 • Допълнителна хидроизолираща мазилка

Описание

Еластичeн и водонепропусклив разтвор за изравняване на минерални повърхности и оформяне на холкери.

Предназначение

Продукт на циментова основа за направа на холкери под хидроизолация при връзките стена - под. Може да се използва и като изравнителна замазка под еднокомпонентната хидроизолационна обмазка weber.tec 824 (Superflex D1). Продуктът е подходящ за запълване на дупки и изравняване на неравен бетон или зидария. След изсъхване върху weber.tec 933 (Deitermann HKS) могат да се положат обмазващи полимер-битумни или еластични циментови хидроизолации.

Технически данни

(при +23° C и относителна влажност 50%)

Плътност

около 1,85 g/cm3

Минимална дебелина

2 mm

Максимална дебелина

10 mm / 1 слой

Отворено време за работа

около 20 - 30 min
при +20° C

Време за свързване

около 60 min при +20° C

Якост на натиск

> 25 N/mm2 след 28 ден

Разходна норма

Около 1,8 kg/m2 като замазка.

Около 1,5 kg/m2 за заоблен холкер със страна 5 cm.

Опаковка

 • Книжен чувал със защитно фолио 25 kg
 • Палет 1050 kg

Съхранение и годност

 • Да се съхранява в сухи и проветриви помещения върху дървени палети при температури над 0° C.
 • Срок на съхранение в оригинални неотворени опаковки - 12 месеца от датата на производство.

Код на продукта

 • M601

Продуктова документация

Техническа карта на продукта

Изпратете или изтеглете документацията

Можете да изпратите документацията по имейл или да я изтеглите.

Инструкции за полагане

Важно

 • Да не се полага върху замръзнали основи
 • Почистете основата

Изисквания при полагане

Температурата на въздуха или основата при полагането да бъде от +5° C до +30° C.

Подготовка на основата

Основата трябва да бъде здрава, твърда и предварително почистена от прах, мазни петна и свободни частици. Подходящи основи са бетон, бетонови замазки, тухлена зидария и др. Основата трябва бъде намокрена преди полагане на weber.tec 933 (Deitermann HKS).

Инструкции за полагане

Инструкции за полагане
 1. При оформяне на холкер първо се разбърква малка част от материала до постигане на рядка консистенция. Така приготвената смес се нанася с баданарка, като формира свързващ слой. За направата на холкери weber.tec 933 (Deitermann HKS) се смесва с чиста вода в приблизително съотношение 10:1 (2,5 - 3,0 l вода за 25 kg от материала). Сместа трябва да придобие консистенция, сходна с тази на земно-влажен разтвор.
 2. Върху пресния свързващ слой се полага подготвеният материал. Заобленият холкер се оформя със заоблена маламашка или друг подходящ инструмент. Максималният радиус следва да е не по-голям от 5 cm.
 3. За изравнителна замазка/шпакловка weber.tec 933 (Deitermann HKS) се нанася върху навлажнена основа с помощта на плоска маламашка в един слой от максимум 10 mm.

Необходими инструменти

 • Чист съд за размесване
 • Миксер с подходящ накрайник
 • Широка четка/баданарка
 • Мистрия
 • Заоблена маламашка
 • Маламашка