Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Как да армираме допълнително натоварените детайли?

Проблем

Определени участъци от фасадата са подложени на по-силно натоварване. Това налага допълнителното им армиране. Подценяването на тази задача създава риск от напукване на топлоизолационната система и мазилката, което нарушава нейната ефикасност, дълготрайност и естетически вид.

Ъгли около отворите на врати и прозорци

Ъгли около отворите на врати и прозорци

По конструктивни причини около вратите и прозорците на сградите се получава концентрация на статични напрежения. С времето това може да доведе до напуквания, ако не се армира допълнително с мрежа под подпрозоречните плотове.

Външни ъгли

Външни ъгли

Външните ъгли на сградата често пъти са подложени на неволни механични натоварвания. Нарушаването на целостта на външните ъгли създава условия за просмукване на влага и повреждане на топлоизолацията.

Вътрешните ъгли

Вътрешните ъгли

Ивиците от зида около отворите за врати и прозорци по правило се изолират с по-тънък пласт топлоизолация. На тези места също възникват допълнителни напрежения, които могат да напукат мазилката, ако не бъде извършено правилно армиране.

Решение

За постигане на дълготрайна и ефективна топлоизолационна система, армирайте допълнително областите с повишено натоварване или местата с по-висока концентрация на напрежения.

Етап 1

Подредете топлоизолационните плочи така, че вертикалните фуги между тях да се разминават. При ъглите на прозорците и вратите положете цели плочи, изрязани по конкретния размер.

Етап 2

Първо армирайте рисковите зони. След това положете армировъчна мрежа по цялата фасада. Така рисковите зони са двойно защитени. Армировъчната мрежа се доставя на рула. Разкройте я според необходимите дължини. Положете армировъчната мрежа в предварително нанесения пласт лепило. Припокрийте всеки две съседни парчета с ивица, широка поне 10 см.

Етап 3

3а оформяне на вътрешни ъгли използвайте готови профили. Ако не разполагате с такива, загънете мрежата и я залепете върху стената от другата страна на ъгъла на ивица, широка поне 20 cm.

Етап 4

3а укрепване на външните ъгли използвайте готови ъглови профили с армировъчна мрежа. Те придават здравина на ръба и точно очертават ъгъла. Полагат се по същия начин, както и армировъчната мрежа.

Етап 5

Ъглите на отворите около врати и прозорци укрепете допълнително с диагонална армировка - парчета мрежа с големина около 20 x 40 cm, които се вграждат с лепило на тези места.

Етап 6

След армиране на рисковите зони пристъпете към цялостно изпълнение на армираната шпакловка. Нанесете равномерен пласт лепилото, положете мрежата и с лек натиск с маламашката я вградете в лепилото. 3агладете избилото през отворите на мрежата лепило, докато не покриете напълно мрежата. При необходимост добавете лепило.

Решение със следните продукти на Вебер

Решение 1

webertherm Prestige

Топлоизолационна система, изпълнена с плочи от каменна вата.

webertherm Ultra Clima

Фасадна топлоизолационна система на база EPS-G

webertherm Family Optimum

Оптимално съотношение постигнат ефект/цена.

webertherm Robusto

Топлоизолационна система, позволяваща завършването на фасадата по сигурен начин с естествен камък до 70 kg/m2.

webertherm Ceramo

Топлоизолационна система, позволяваща завършването на фасадата по сигурен начин с клинкерно покритие.