Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Как да реновираме стара фасада?

Проблем

С течение на времето добрият външен вид на фасадите на сградите се нарушава. Появяват се цялостно или частично увредени участъци, ронещи се места, подкожушена или паднала мазилка. Мазилката изпълнява важна защитна функция на конструкцията на сградата и ако тя не се възстанови (реновира), повредите ще се разпрострат и ще заплашат конструктивната здравина на сградата.

Правилно диагностициране

Правилно диагностициране

Преди реновиране е задължително да се направи пълно изследване на сградата. Целта е да се установят източниците на проблемите. Най-важните фактори са нивото на влагата, солите и микроорганизмите в зидарията и мазилките. Обърнете внимание и на дълбочината на разпространението им. Ако не решите генерално проблемите, ефектът от ремонта ще бъде краткотраен.

Постигане на автентичен вид

Постигане на автентичен вид

Голяма част от старите сгради са паметници на културата. Ремонтните работи по сградите се извършват със съвременни материали, които не са съществували при строежа на сградата. Това усложнява реновирането, тъй като трябва да се запази автентичният вид.

Съчетаване на материалите

Съчетаване на материалите

Използваните в миналото материали са предимно на варова основа, докато съвременните са на циментова или полимерна основа. Съчетаването на нови и стари материали изисква специални технологии. Критичните участъци са свързването между старата мазилка и възстановените участъци, където се акумулират напрежения, вследствие на различните температурни разширения.

Паропропускливост

Паропропускливост

Материалите на варова основа имат много висока паропропускливост. Ако бъдат заменени или запечатани с неподходящо покритие, ще се наруши свободното преминаване на водните пари. Това е предпоставка за образуване на мухъл, конденз и висока влажност.

Нестабилна основа

Нестабилна основа

Реновирането на стари сгради се усложнява от силно запрашените, замърсени и ронливи основи и зидарии. От съществена важност е основите да бъдат добре обработени преди полагането на новите покрития.

Решение

Диагностицирайте обстойно старите сгради, преди да пристъпите към реновирането им. Ако анализите покажат влажност на зидовете над 20%, висока степен на засоленост или нарушена конструкция на сградата, открийте и отстранете причините за това.

Етап 1

Етап 1

Изкъртете повредената стара мазилка до здраво. Почистете зида.

Етап 2

Етап 2

Почистете основата с въздушна или водна струя под високо налягане. Запълнете фугите между тухлите с weber 201P Хастарна мазилка. Изчакайте мазилката да изсъхне напълно. Третирайте цялата основа с дълбочинен заздравяващ грунд weber P61.

Етап 3

Етап 3

Разредете 1 част weber H-Грунд с 4 части вода. Получената смес добавете към сухата weber 201P Хастарна мазилка до постигане на подходяща за измазване смес. Запълнете всички дупки или оронени участъци.

Етап 4

Етап 4

Основният пласт weber 201P Хастарна мазилка нанесете на ръка или с машина при максимална дебелина 20 - 30 mm. При необходимост от по-дебел пласт мазилка измажете на два пъти, докато долният пласт е още влажен. Оформете повърхностната структура чрез изпердашване. Изчакайте пълното й изсъхване. За постигане на гладка повърхност върху хастара нанесете weber.san Сива фина шпакловка.

Етап 5

Етап 5

Като повърхностно покритие се нанасят фасадни бои или мазилки, подходящи за вида и положението на сградата. Също така могат да се използват и благородни минерални мазилки от гамата на Вебер.

Решение със следните продукти на Вебер

Решение 1

weber 201P

Хастарна мазилка за вътрешно и външно приложение

weber P61 Грунд

Заздравяващ грунд за ронливи основи.

weber H-Грунд

Грунд за слабо попиващи основи. Подобрява сцеплението между основата и нанесеното върху нея покритие.

weber.san Сива фина шпакловка

Сива фина шпакловка

weber.ton ActiveAir

Фасадна боя с матова повърхност