Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Как да реновираме топлоизолирана фасада?

Проблем

В тенденциите на съвремието за по-голяма ефективност при топлоизолирането желанието за увеличаване на дебелината на изолационния материал все по-често възниква като необходимост. Факт са и случаите, в които фасадата е загубила добрия си външен вид с времето и има нужда от обновяване.

1

Извършете цялостен и подробен оглед на фасадата. Проследяват се общото състояние, степента на замърсеност, следи от стичания на дъждовна вода, неправилно изпълнени детайли, наличието на пукнатини и подкожушвания, избеляване на цвета, наличие на незатворени фуги.

2

Направете контролни отваряния на фасадата в дълбочина до повърхността на зидарията на няколко места, които са представителни за цялата фасада, и на всяка една от фасадите.

3

След отваряне на фасада се прави оценка на състоянието на съществуващото топлоизолационно решение. Задължително проверете следното:

 • Здравината и състоянието на основата и промените с времето. Наличие на пукнатини, вид и състояние на зидарията и повърхнините, които носят фасадата.
 • Начина на залепване и спазена ли е технологията на рамково-точковото нанасяне на лепилната смес. Здравината и якостта на лепилната смес и състояние и след влияние на външните фактори. Степента на залепване на лепилната смес както към основата, така и към изолационния материал, вида на топлоизолационния материал и устойчивостта му след периода на експлоатация, плътността му, дали е влажен и има ли следи от проникване на вода зад крайното покритие и зад изолационния слой.
 • Следва оценка на крайното покритие. Проверява се за наличие на мрежа и за вида и залепването между шпакловъчния слой и изолационния материал, както и между шпакловъчния слой и крайното покритие, вида и състоянието на крайното покритие и поражения, които е възможно да са нанесени от външните влияния.

Решение

Направете внимателен оглед и оценка на изолираната фасада. Предварително го съгласувайте с представител на Weber и пристъпете към обновяването й.

Обновяване на крайното покритие

В случай че фасадното решение е изпълнено при спазване на технологията и с добро качество, всички детайли са оформени по правилата и никъде по фасадата и след обследването няма следи от компрометиране на залепването и шпакловането на изолационния слой, стъпките са:

 1. Подгответе основата до постигане на чиста повърхност, без петна и прах. Ако огледът покаже недобро крайно покритие, отстранете проблемните зони. При необходимост подравнете с weber М752 с вграждане на стъклотекстилна мрежа.
 2. Така подготвената фасада шпакловайте цялостно с weber M752, като вградите стъклотекстилна мрежа със застъпване от минимум 10 cm.
 3. Изчакайте минимум 7 денонощия за изсъхване на шпакловъчния слой. Грундирайте с weber.pas Грунд.
 4. 48 часа след нанасяне на грунда нанесете финишното покритие в желания цвят и структура.

Увеличаване на дебелината на изолационния материал

При необходимост от увеличаване на дебелината на изолационния материал върху почистената и подготвена основа се залепва необходимия допълнителен слой:

 1. Използвайте топлоизолационни плоскости weber.therm EPS-F.
 2. Залепете плоскостите, като спазвате рамково-точковата схема на залепване. Използвайте weber M752 за залепване на плоскостите. Разминете фугите на съществуващия и на новия топлоизолационен слой с 10-15 cm и в хоризонтална, и във вертикална посока. При равна основа можете да залепите новия топлоизолационен слой и на гребен, като използвате назъбена маламашка с височина на зъба минимум 10 x 10 mm. В този случай обмазвайте и топлоизолационната плоча и основата, върху която полагате, така че при притискането да се получи максимална контактна повърхност.
 3. След 48 часа укрепете с дюбели по указаните схеми. Дюбелирайте през стария и новия слой с дюбел с подходяща дължина, която осигурява поне 5 cm проникване на дюбела в зида.
 4. Като използвате weber M752 монтирайте завършващите и други профили. Извършете допълнителното армиране на критичните участъци. На финала положете армировъчна мрежа по цялата повърхност на фасадата.
 5. Изчакайте минимум 7 денонощия за изсъхване на шпакловъчния слой. Грундирайте с weber.pas Грунд.
 6. 48 часа след нанасяне на грунда нанесете финишното покритие.

При некачествено и неустойчиво залепване на изолационните плоскости върху носещата основа е възможно да се наложи цялостно отстраняване на съществуващото топлоизолационно фасадно решение. 

Решение със следните продукти на Вебер

Решение 1

weber.pas Грунд

Грунд за обработка на основата преди полагане на тънкослойни фасадни мазилки.

weber.pas Clima

Механично устойчива Силно еластична Защита от микроорганизми