Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Как да топлоизолираме нова сграда?

Проблем

Топлоизолирането на нова сграда изисква сериозни инвестиции от труд и средства, като очакванията са за безпроблемна експлоатация десетилетия наред. Вебер предлага 8 вида топлоизолационни системи. Изберете най-подходящата от тях според конкретните условия и следните фактори:

Каква е основата?

Каква е основата?

В зависимост от строителното решение фасадата на една сграда може да бъде съчетание от бетон, тухли, циментово-варови мазилки, дървени или гипсокартонени елементи и др. Различните материали на основата са предизвикателство към лепилно-шпакловъчните смеси за полагане на топлоизолационни платна. Стандартните лепила на циментова основа не са подходящи за основи от дърво, плоскости от дървесни частици или цимент. При използването на лепило, несъобразено с основата, здравината на топлоизолационната система ще бъде компрометирана и с времето е възможно частично или цялостното й разрушаване.

Каква е паропропускливостта?

Каква е паропропускливостта?

Паропропускливостта на топлоизолационната система зависи от подбора на компонентите и правилната технология на полагане. Ако тези изисквания не са спазени, е възможна появата на влага, мухъл и плесен.

Какви са климатичните условия?

Какви са климатичните условия?

Наличието на топлоизолация не е гаранция за нейната ефективност. От съществено значение е топлоизолационната система да бъде съобразена с конкретните климатични условия. Факторите, на които трябва да обърнете внимание, са температура, височина на сградата и сила на вятъра. Ако топлоизолацията не е съобразена с тези фактори, нейната ефективност и здравина ще бъдат засегнати.

Какво ще е крайното покритие?

Крайното покритие има не само декоративна, но и защитна функция. То трябва да е съобразено с конкретната топлоизолационна система и условията на експлоатация.
Неправилният избор на крайно покритие засяга не само естетическия вид на фасадата, но и може да намали здравината и ефикасността на цялата топлоизолационна система.

Решение

Изберете сертифицирани, практически изпитани, прецизно подбрани продукти с допълващи се качества, така че да действат като единна система. При полагането на топлоизолационните системи да се съблюдават стриктно точната методология и технологичното време между отделните операции. За постигане на ефективна и дълготрайна топлоизолационна система не заменяйте или спестявайте компоненти.

1. Видът на основата определя използваните материали в топлоизолационната системата. При варо-циментни, бетонни или тухлени основи се използват стандартни лепилно-шпакловъчни смеси и можете да избирате между експандиран полистирен или каменна вата като топлоизолационен компонент. При нестабилни основи като дървени обшивки, циментови плоскости или ПДЧ е наложително използването на специални полимерни лепила. Изборът на топлоизолационен компонент е между екструдиран пенополистирен и минерална вата, тъй като са достатъчно еластични и издържат на движенията в основата. 


2. Климатичните условия определят дебелината на топлоизолационния компонент. В нормални градски условия дебелината на изолацията трябва да е минимум 8 cm. При планински условия или в зони с много топъл климат тази дебелина се увеличава.
Различна е също и технологията за укрепване на топлоизолационните плочи в нормална градска среда и в зони със силни ветрове.


3. При избора на крайно покритие (декоративна мазилка или боя) трябва да обърнете внимание на следните фактори:

  • Паропропускливост - крайното покритие не трябва да спира свободното преминаване на парите през топлоизолационната система.
  • Изборът на цвят трябва да се съобрази със способността на мазилката да отразява слънчевите лъчи. Твърде тъмните цветове ще се нагряват прекомерно от слънчевите лъчи и това натоварва системата и може да я разруши.
  • Повърхностната структура на мазилките трябва да бъде с едрина минимум 1,5 mm. По-фина структура не може да устои на процесите на свиване и разширяване вследствие на температурните промени.
  • Избор на крайното покритие - всяка мазилка и всеки вид камък има характерни качества и предназначение.

4. 3а да избегнете появата на влага, мухъл и плесен, изберете сертифицирани топлоизолационни системи. Паропропускливостта на всеки един компонент в тях е съобразена с останалите и влагата свободно преминава през системата. Това подобрява микроклимата в помещенията и удължава живота на самата топлоизолация. Сертифицираните топлоизолационни системи се изпълняват от специалисти по точно определена технология. Това ви осигурява спокойствието, че всеки етап е практически проверен, и ще получите успешен краен продукт и резултат.

Решение със следните продукти на Вебер

Решение 1

webertherm Prestige

Топлоизолационна система, изпълнена с плочи от каменна вата.

webertherm Ultra Clima

Фасадна топлоизолационна система на база EPS-G

webertherm Family Optimum

Оптимално съотношение постигнат ефект/цена.

webertherm Ceramo

Топлоизолационна система, позволяваща завършването на фасадата по сигурен начин с клинкерно покритие.

webertherm Robusto

Топлоизолационна система, позволяваща завършването на фасадата по сигурен начин с естествен камък до 70 kg/m2.