Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Как да топлоизолираме стара сграда?

Проблем

При саниране на стари сгради се налага те да бъдат топлоизолирани, за да се подобри тяхната енергийна ефективност. Поради спецификата на старото строителство и пораженията на времето е възможно да възникнат допълнителни проблеми върху фасадните стени, които трябва внимателно да бъдат оценени и решени.

Засолена основа

Засолена основа

При повредена или липсваща хидроизолация по зидовете на старите сгради се появяват засолени участъци. Ако се пристъпи към топлоизолиране на такава зидария, без да са извършени специални подготвителни действия, топлоизолационната система ще бъде с понижена дълготрайност и ефективност.

Увредена мазилка

Увредена мазилка

Мазилките на старите сгради са предимно на варова основа. Тези мазилки с времето се разрушават, подкожушват, стават ронливи и недостатъчно здрави. Ако части от мазилката са опадали, то при полагане на топлоизолация лепилният пласт няма да има достатъчно контактна повърхност. Така увредени мазилки са неподходящи за полагане на топлоизолация без предварителна обработка.

Микроорганизми

Микроорганизми

По-високата влажност в старите сгради води до появата на микроорганизми - плесени, мухъл, гъбички, водорасли. Отстраняването им по механичен път не решава проблема, а само забавя развитието. Ако микроорганизмите останат между основата и положената топлоизолация, те ще продължат своето развитие и разрушителната си дейност.

Решение

За постигане на ефективна и дълготрайна топлоизолационна система при саниране на стара сграда се фокусирайте върху подготовката на основата. Без да осигурите здрава и товароносима основа е недопустимо полагането на топлоизолация.

Етап 1

Етап 1

Проверете основата. Отстранете малък участък от мазилката, за да придобиете представа за състоянието й в дълбочина. При наличие на влага поправете хидроизолацията. Отстранете по механичен път всички засолени, нездрави, подкожушени и напукани участъци от старата мазилка.

Етап 2

Етап 2

Почистете основата от остатъци от стари фасадни бои или нездрави мазилки. Използвайте препарат за отстраняване на стари фасадни покрития.

Етап 3

Етап 3

При наличието на микроорганизми третирайте основата с препарат за трайно отстраняване на микроорганизми, който също така ще предпазва и от повторното им развитие.

Етап 4

Етап 4

При ронливи стари мазилки и нужда от заздравяване на почистената основа използвайте weber P61 Грунд.

Етап 5

Етап 5

Участъците с отстранена мазилка, неравности или дупки по основата запълнете с weber 201Р хастарна мазилка. Към сухата смес на мазилката добавете предварително разреден с вода в съотношение 4:1 weber H-Грунд. Нанесете и загладете хастарната мазилка.

Етап 6

Етап 6

Изчакайте указаното на опаковката на продукта време за съхнене на поправените участъци. Положете топлоизолационната система по рамково-точковия метод. 

Решение със следните продукти на Вебер

Решение 1

weber P61 Грунд

Заздравяващ грунд за ронливи основи.

weber H-Грунд

Грунд за слабо попиващи основи. Подобрява сцеплението между основата и нанесеното върху нея покритие.

weber 201P

Хастарна мазилка за вътрешно и външно приложение

webertherm Prestige

Топлоизолационна система, изпълнена с плочи от каменна вата.

webertherm Ultra Clima

Фасадна топлоизолационна система на база EPS-G

webertherm Robusto

Топлоизолационна система, позволяваща завършването на фасадата по сигурен начин с естествен камък до 70 kg/m2.

webertherm Ceramo

Топлоизолационна система, позволяваща завършването на фасадата по сигурен начин с клинкерно покритие.

webertherm Family Classic

Оптимално съотношение постигнат ефект/цена.