Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Жилищна сграда - ул. Арх. Камен Петков, гр.Пловдив

Инвеститор: Бакара ООД
Изпълнител: Брайт 2000 ООД

Достъпна категория

  • Жилищна сграда
  • Пловдив