Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Обществена сграда - Опера, гр. Варна

  • Топлоизолационна система:
    weber.san Санираща система

 

Сградата е на близо 100 години.

Инвеститор: Лендмарк Пропърти България ЕАД
Архитект-реконструкция: Людмила Атанасова
Изпълнител: Бояна-Свилен Трънчев ЕТ

Достъпна категория

  • Обществена сграда
  • Варна