Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Полагане на топлоизолационна мазилка

weber 202P thermo Хастарна мазилка с повишени топлоизолационни качества

Коефициент на топлопроводност λ ≤ 0,20 W/m.K;  (за сравнение при стандартен хастар λ е между 0,75 – 0,90 W/m.K)

Коефициент на дифузно съпротивление на водни пари (БДС EN 1745) μ – 5/20;

По-лек в сравнение с традиционните хастари – плътност около 750 kg/m3

Продукта е незаменим при следните 3 случая:

При саниране на сгради паметници на културата

За паметниците на културата не може да се използват енергоефективни мерки с изолационни плочи. Единственият вариант за топлоизолация е термо мазилка.

Препоръчваме външно и вътрешно измазване като така може да се получи слой до 8 см.

 

Елемени на системата отвън:

 

 

Елемени на системата отвътре:

 

При топлоизолация на стени с минерална вата

  1. Най-близки характеристики при различните елементи по отношение на λ и µ
  2. Намаляване на цената на системата, чрез компенсиране на използваната дебелина на ватата с хастарната мазилка за достигане на зададени по проект топлотехнически характеристики

 Елементи на системата отвън:

 

 

При ограждащи стени без топлоизолационен материал

В този случай при използване на тухла 38 см с λ 0,14, коефициента U e 0,0369 W/m.K, при нормативно изискване съгласно наредба №7 от мин. 0,35 W/m.K.

Разликата се компенсира с полагане  на минимум 2 см weber 202P thermo.

Елементи на системата отвън: