Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Техническа документация

В раздел техническа документация можете да намерите технически информация за всички предлагани от компанията продукти.

Техническа документация

Лепилно-шпакловъчни смеси

weberguard EPS Fix

Лепило за бял EPS


weberguard EPS-F Elastic

Лепило-шпакловка за бял EPS. За лепене на EPS-F, EPS-G и XPS. За шпакловане на EPS-F.


weberguard EPS-G FiberFlex

Бяла лепило-шпакловка за графитен EPS. За лепене на EPS-F, EPS-G, XPS и минерална вата. За шпакловане на EPS-F, EPS-G и XPS.


weberguard MW MAX

Лепило-шпакловка за вата. За лепене и шпакловане на EPS-F, EPS-G, XPS, минерална вата и други натурални изолационни материали.